แรงดูดแม่เหล็กแบบที่ 3 – แม่เหล็ก + เหล็ก แนวตรง

มีคลิปตัวอย่าง การทดสอบ ด้านล่าง

 • แบบที่ 3 : แม่เหล็ก + เหล็ก แนวตรง

  • หมายถึง การที่ แม่เหล็ก ดูดกับ แผ่นเหล็ก
  • ในการทดสอบ จะใช้แผ่นเหล็ก หนา 2mm
  • ซึ่งรับแรงในแนวตรง เช่น
   • รับแรงในแนวดิ่ง
   • รับแรงในแนวตรง

เลือกดูข้อมูล ตามระยะ

ระยะ 0mm ระยะ 1mm ระยะ 2mm
ระยะ 3mm ระยะ 4mm ระยะ 5mm
ระยะ 6mm ระยะ 7mm ระยะ 8mm
ระยะ 9mm ระยะ 10mm ระยะ 11mm
ระยะ 12mm ระยะ 13mm ระยะ 14mm
ระยะ 15mm ระยะ 16mm ระยะ 17mm
ระยะ 18mm ระยะ 19mm ระยะ 20mm
ระยะ 21mm ระยะ 22mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes