แรงดูดแม่เหล็กแบบที่ 2 – แม่เหล็ก + แม่เหล็ก แนวสไลด์

มีคลิปตัวอย่าง การทดสอบ ด้านล่าง

 • แบบที่ 2 : แม่เหล็ก + แม่เหล็ก แนวสไลด์

  • หมายถึง การที่ แม่เหล็ก ดูดกับ แม่เหล็ก ขนาด และรูปทรงเดียวกัน
  • ซึ่งรับแรงในแนวสไลด์ เช่น
   • รับแรงในแนวสไลด์
   • แรงที่ใช้ในการสไลด์ให้แม่เหล็กหลุดออกจากันด้านข้าง

เลือกดูข้อมูล ตามระยะ

ระยะ 0mm ระยะ 1mm ระยะ 2mm
ระยะ 3mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes