10053-D1503-N52 : แรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

แรงดูดแม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

สินค้า : 10053-D1503
เกรด N52 สั่งผลิตตามออเดอร์
รูปทรง : กลมแบน
ขนาด : 15mm x 3mm
ขั้วแม่เหล็ก : แบ่งครึ่งความหนา
น้ำหนัก : 4 กรัม ต่อชิ้น
Link สินค้า : สินค้าลูกค้าสั่งผลิตเฉพาะครับ

10053-D1503
ระยะ แบบที่ 1 – แม่เหล็ก + แม่เหล็ก แนวตรง แบบที่ 2 – แม่เหล็ก + แม่เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30%
0 mm 3,441 กรัมแรง 1,720 กรัมแรง 1,032 กรัมแรง 1,464 กรัมแรง 732 กรัมแรง 439 กรัมแรง
1 mm 2,018 กรัมแรง 1,009 กรัมแรง 605 กรัมแรง 835 กรัมแรง 418 กรัมแรง 251 กรัมแรง
2 mm 1,387 กรัมแรง 694 กรัมแรง 416 กรัมแรง 626 กรัมแรง 313 กรัมแรง 188 กรัมแรง
3 mm 1,004 กรัมแรง 502 กรัมแรง 301 กรัมแรง 465 กรัมแรง 233 กรัมแรง 140 กรัมแรง
4 mm 758 กรัมแรง 379 กรัมแรง 227 กรัมแรง 355 กรัมแรง 178 กรัมแรง 107 กรัมแรง
5 mm 588 กรัมแรง 294 กรัมแรง 176 กรัมแรง 277 กรัมแรง 139 กรัมแรง 83 กรัมแรง
6 mm 462 กรัมแรง 231 กรัมแรง 139 กรัมแรง 220 กรัมแรง 110 กรัมแรง 66 กรัมแรง
7 mm 363 กรัมแรง 182 กรัมแรง 109 กรัมแรง 168 กรัมแรง 84 กรัมแรง 51 กรัมแรง
8 mm 288 กรัมแรง 144 กรัมแรง 86 กรัมแรง 131 กรัมแรง 66 กรัมแรง 39 กรัมแรง
9 mm 238 กรัมแรง 119 กรัมแรง 72 กรัมแรง 87 กรัมแรง 43 กรัมแรง 26 กรัมแรง
10 mm 190 กรัมแรง 95 กรัมแรง 57 กรัมแรง 61 กรัมแรง 31 กรัมแรง 18 กรัมแรง
11 mm 156 กรัมแรง 78 กรัมแรง 47 กรัมแรง
12 mm 128 กรัมแรง 64 กรัมแรง 38 กรัมแรง
13 mm 107 กรัมแรง 54 กรัมแรง 32 กรัมแรง
14 mm 86 กรัมแรง 43 กรัมแรง 26 กรัมแรง
15 mm 73 กรัมแรง 37 กรัมแรง 22 กรัมแรง
16 mm 61 กรัมแรง 31 กรัมแรง 18 กรัมแรง
17 mm 50 กรัมแรง 25 กรัมแรง 15 กรัมแรง
18 mm 44 กรัมแรง 22 กรัมแรง 13 กรัมแรง
19 mm 39 กรัมแรง 20 กรัมแรง 12 กรัมแรง
20 mm 31 กรัมแรง 15 กรัมแรง 9 กรัมแรง
21 mm 28 กรัมแรง 14 กรัมแรง 9 กรัมแรง
22 mm 24 กรัมแรง 12 กรัมแรง 7 กรัมแรง

 

10053-D1503
ระยะ แบบที่ 3 – แม่เหล็ก + เหล็ก แนวตรง แบบที่ 4 – แม่เหล็ก + เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30%
0 mm 3,518 กรัมแรง 1,759 กรัมแรง 1,056 กรัมแรง 542 กรัมแรง 271 กรัมแรง 163 กรัมแรง
1 mm 1,350 กรัมแรง 675 กรัมแรง 405 กรัมแรง 109 กรัมแรง 55 กรัมแรง 33 กรัมแรง
2 mm 737 กรัมแรง 369 กรัมแรง 221 กรัมแรง
3 mm 438 กรัมแรง 219 กรัมแรง 132 กรัมแรง
4 mm 279 กรัมแรง 140 กรัมแรง 84 กรัมแรง
5 mm 184 กรัมแรง 92 กรัมแรง 55 กรัมแรง
6 mm 127 กรัมแรง 63 กรัมแรง 38 กรัมแรง
7 mm 82 กรัมแรง 41 กรัมแรง 25 กรัมแรง
8 mm 59 กรัมแรง 29 กรัมแรง 18 กรัมแรง
9 mm 42 กรัมแรง 21 กรัมแรง 13 กรัมแรง
10 mm 27 กรัมแรง 13 กรัมแรง 8 กรัมแรง

  • ความหมายข้อมูล

  • ระยะ
   • หมายถึง การจำลองระยะห่าง ระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กกับเหล็ก
   • 0 mm หมายถึง แม่เหล็กสามารถดูดกันได้โดยตรงโดยไม่มีอะไรกั้น
   • 1 - xx mm หมายถึง การจำลองระยะ โดยการทดสอบ ทางเราใช้เป็นแผ่นพลาสติก เป็นตัวจำลองระยะ
   • ทั้งนี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภานการณ์ต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น
   • ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานแม่เหล็กดูดติดกันสองชิ้น ของกล่องกระดาษ แต่ มีกระดาษกั้นระหว่างแม่เหล็ก หนา 5mm กรณีนี้ แนะนำให้ดูแรงดูดที่ระยะ 5mm ขึ้นไปครับ
  • แรงดูด
   • แรงดูด สูงสุด หมายถึง แรงที่ต้องใช้สูงสุด ในการ ดึงให้แม่เหล็กหลุดออกจากกัน
   • แรงดูด 50% หมายถึง 50% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ เหมาะสำหรับการใช้งานกรณีรับน้ำหนักวัตถุแบบนิ่งๆ ไม่ได้รับแรงอื่นเพิ่ม เช่น
    • ไม่มีการเคลื่อนไหว
    • ไม่มีการสั่นสะเทือน
    • ไม่มีลมพัด
    • ฯลฯ
   • แรงดูด 30% หมายถึง 30% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ ทางเราแนะนำสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่มีแรงอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่เยอะมาก
  • กรัมแรง
   • หมายถึง หน่วยวัด แรง รูปแบบหนึ่ง หรือ gF ( gram force)
   • ทำไม ไม่ใช้คำว่า กรัม เฉยๆ ?
    • เนื่อง จาก กรัม เป็นค่ามวลของวัตถุครับผม
    • กรณีที่ วัตถุ แขวนนิ่งๆ ค่าแรงจะคงที่
    • แต่กรณีที่วัตถุ มีการแกว่ง ค่าแรงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับผม
   • วัตถุหนัก 1,000 กรัม แขวนนิ่งๆ จะมีค่าประมาณ 980 กรัมแรง
  • แบบที่ 1 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • รูปแบบนี้จะมีแรงดูดสูงที่สุด
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • ระยะยิ่งห่าง แรงดูด ยิ่งน้อยลง
    • หากเกิดมุมเอียงในการรับน้ำหนัก แรงดูด ก็จะลดลงเช่นกันครับ
   • ตัวอย่างการใช้งาน
    • แม่เหล็กติ....
  • แบบที่ 2 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวสไลด์
   • รูปแบบนี้แรงดูดจะน้อยกว่าแบบที่ 1 ครับผม
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • พื้นผิวสัมผัสของแม่เหล็ก
  • แบบที่ 3 - แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • การทดสอบของเรา ทดสอบด้วยการใช้ เหล็กแผ่น หนา 2mm
  • แบบที่ 4 - แม่เหล็ก : เหล็ก ไสลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในสไลด์แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes