แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

แรงดูดแบบที่ 1
ระยะ 4mm

สินค้า รูปทรง ขนาด ระยะ แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50%
00369-D12015 12mm x 1.5mm 4 mm 103 กรัมแรง 52 กรัมแรง 31 กรัมแรง
00388-D1005 10mm x 5mm 4 mm 525 กรัมแรง 420 กรัมแรง 263 กรัมแรง
00376-D1503 15mm x 3mm 4 mm 667 กรัมแรง 533 กรัมแรง 333 กรัมแรง
10053-D1503-N52 15mm x 3mm 4 mm 758 กรัมแรง 379 กรัมแรง 227 กรัมแรง
00380-B201003 20mm x 10mm x 3mm 4 mm 760 กรัมแรง 608 กรัมแรง 380 กรัมแรง
00402-D1505M3-N 15mm x 5mm x M3 4 mm 990 กรัมแรง 495 กรัมแรง 297 กรัมแรง
00403-D1505M3-S 15mm x 5mm x M3 4 mm 990 กรัมแรง 495 กรัมแรง 297 กรัมแรง
00347-B301003 30mm x 10mm x 3mm 4 mm 1,080 กรัมแรง 864 กรัมแรง 540 กรัมแรง
00366-B202003 20mm x 20mm x 3mm 4 mm 1,360 กรัมแรง 680 กรัมแรง 408 กรัมแรง
00241-B201005 20mm x 10mm x 5mm 4 mm 1,480 กรัมแรง 740 กรัมแรง 444 กรัมแรง
00317-B301005 30mm x 10mm x 5mm 4 mm 2,165 กรัมแรง 1,732 กรัมแรง 1,083 กรัมแรง
00392-D2005 20mm x 5mm 4 mm 2,192 กรัมแรม 1,096 กรัมแรง 658 กรัมแรง
00375-D3005 30mm x 5mm 4 mm 3,937 กรัมแรง 1,968 กรัมแรง 1,181 กรัมแรง
00394-D2010 20mm x 10mm 4 mm 4,635 กรัมแรง 3,708 กรัมแรง 2,318 กรัมแรง
00342-B502510 50mm x 25mm x 10mm 4 mm 15,458 กรัมแรง 12,367 กรัมแรง 7,729 กรัมแรง

  • ความหมายข้อมูล

  • ระยะ
   • หมายถึง การจำลองระยะห่าง ระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กกับเหล็ก
   • 0 mm หมายถึง แม่เหล็กสามารถดูดกันได้โดยตรงโดยไม่มีอะไรกั้น
   • 1 - xx mm หมายถึง การจำลองระยะ โดยการทดสอบ ทางเราใช้เป็นแผ่นพลาสติก เป็นตัวจำลองระยะ
   • ทั้งนี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภานการณ์ต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น
   • ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานแม่เหล็กดูดติดกันสองชิ้น ของกล่องกระดาษ แต่ มีกระดาษกั้นระหว่างแม่เหล็ก หนา 5mm กรณีนี้ แนะนำให้ดูแรงดูดที่ระยะ 5mm ขึ้นไปครับ
  • แรงดูด
   • แรงดูด สูงสุด หมายถึง แรงที่ต้องใช้สูงสุด ในการ ดึงให้แม่เหล็กหลุดออกจากกัน
   • แรงดูด 50% หมายถึง 50% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ เหมาะสำหรับการใช้งานกรณีรับน้ำหนักวัตถุแบบนิ่งๆ ไม่ได้รับแรงอื่นเพิ่ม เช่น
    • ไม่มีการเคลื่อนไหว
    • ไม่มีการสั่นสะเทือน
    • ไม่มีลมพัด
    • ฯลฯ
   • แรงดูด 30% หมายถึง 30% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ ทางเราแนะนำสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่มีแรงอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่เยอะมาก
  • กรัมแรง
   • หมายถึง หน่วยวัด แรง รูปแบบหนึ่ง หรือ gF ( gram force)
   • ทำไม ไม่ใช้คำว่า กรัม เฉยๆ ?
    • เนื่อง จาก กรัม เป็นค่ามวลของวัตถุครับผม
    • กรณีที่ วัตถุ แขวนนิ่งๆ ค่าแรงจะคงที่
    • แต่กรณีที่วัตถุ มีการแกว่ง ค่าแรงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับผม
   • วัตถุหนัก 1,000 กรัม แขวนนิ่งๆ จะมีค่าประมาณ 980 กรัมแรง
  • แบบที่ 1 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • รูปแบบนี้จะมีแรงดูดสูงที่สุด
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • ระยะยิ่งห่าง แรงดูด ยิ่งน้อยลง
    • หากเกิดมุมเอียงในการรับน้ำหนัก แรงดูด ก็จะลดลงเช่นกันครับ
   • ตัวอย่างการใช้งาน
    • แม่เหล็กติ....
  • แบบที่ 2 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวสไลด์
   • รูปแบบนี้แรงดูดจะน้อยกว่าแบบที่ 1 ครับผม
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • พื้นผิวสัมผัสของแม่เหล็ก
  • แบบที่ 3 - แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • การทดสอบของเรา ทดสอบด้วยการใช้ เหล็กแผ่น หนา 2mm
  • แบบที่ 4 - แม่เหล็ก : เหล็ก ไสลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในสไลด์


สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด เฉพาะ บริษัท เหล็กดูด จำกัด เท่านั้น