แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 1mm

แรงดูดแบบที่ 1
ระยะ 1mm

สินค้า รูปสินค้า ขนาด ระยะ แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50%
00399-D1001 10mm x 1mm 1 mm 184 กรัมแรง 92 กรัมแรง 55 กรัมแรง
00409-D0502 5mm x 2mm 1 mm 185 กรัมแรง 93 กรัมแรง 56 กรัมแรง
00391-B1005015 10mm x 5mm x 1.5mm 1 mm 345 กรัมแรง 276 กรัมแรง 173 กรัมแรง
00382-D10015 10mm x 1.5mm 1 mm 410 กรัมแรง 328 กรัมแรง 205 กรัมแรง
00370-D1502 15mm x 2mm 1 mm 957 กรัมแรง 478 กรัมแรง 287 กรัมแรง
00337-D0805 8mm x 5mm 1 mm 1,070 กรัมแรง 856 กรัมแรง 535 กรัมแรง
00388-D1005 10 mm x 5mm 1 mm 1,635 กรัมแรง 1,308 กรัมแรง 818 กรัมแรง
00376-D1503 15mm x 3mm 1 mm 1,767 กรัมแรง 1,413 กรัมแรง 883 กรัมแรง
10053-D1503-N52 15mm x 3mm 1 mm 2,018 กรัมแรง 1,009 กรัมแรง 605 กรัมแรง
00380-B201003 20mm x 10mm x 3mm 1 mm 2,125 กรัมแรง 1,700 กรัมแรง 1,063 กรัมแรง
00402-D1505M3-N 15mm x 5mm x M3 1 mm 2,810 กรัมแรง 1,405 กรัมแรง 843 กรัมแรง
00403-D1505M3-S 15mm x 5mm x M3 1 mm 2,810 กรัมแรง 1,405 กรัมแรง 843 กรัมแรง
00347-B301003 30mm x 10mm x 3mm 1 mm 2,860 กรัมแรง 2,288 กรัมแรง 1,430 กรัมแรง
00366-B202003 20mm x 20mm x 3mm 1 mm 3,100 กรัมแรง 1,550 กรัมแรง 930 กรัมแรง
00241-B201005 20mm x 10mm x 5mm 1 mm 3,607 กรัมแรง 1,803 กรัมแรง 1,082 กรัมแรง
00392-D2005 20mm x 5mm 1 mm 4,642 กรัมแรง 2,321 กรัมแรง 1,393 กรัมแรง
00317-B301005 30mm x 10mm x 5mm 1 mm 5,250 กรัมแรง 4,200 กรัมแรง 2,625 กรัมแรง
00375-D3005 30mm x 5mm 1 mm 7,417 กรัมแรง 3,708 กรัมแรง 2,225 กรัมแรง
00394-D2010 20mm x 10mm 1 mm 8,785 กรัมแรง 7,028 กรัมแรง 4,393 กรัมแรง
00412-B502510 50mm x 25mm x 10mm 1 mm 24,646 กรัมแรง 12,323 กรัมแรง 7,394 กรัมแรง
00342-B502510 50mm x 25mm x 10mm 1 mm 25,340 กรัมแรง 20,272 กรัมแรง 12,670 กรัมแรง

  • ความหมายข้อมูล

  • ระยะ
   • หมายถึง การจำลองระยะห่าง ระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กกับเหล็ก
   • 0 mm หมายถึง แม่เหล็กสามารถดูดกันได้โดยตรงโดยไม่มีอะไรกั้น
   • 1 - xx mm หมายถึง การจำลองระยะ โดยการทดสอบ ทางเราใช้เป็นแผ่นพลาสติก เป็นตัวจำลองระยะ
   • ทั้งนี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภานการณ์ต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น
   • ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานแม่เหล็กดูดติดกันสองชิ้น ของกล่องกระดาษ แต่ มีกระดาษกั้นระหว่างแม่เหล็ก หนา 5mm กรณีนี้ แนะนำให้ดูแรงดูดที่ระยะ 5mm ขึ้นไปครับ
  • แรงดูด
   • แรงดูด สูงสุด หมายถึง แรงที่ต้องใช้สูงสุด ในการ ดึงให้แม่เหล็กหลุดออกจากกัน
   • แรงดูด 50% หมายถึง 50% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ เหมาะสำหรับการใช้งานกรณีรับน้ำหนักวัตถุแบบนิ่งๆ ไม่ได้รับแรงอื่นเพิ่ม เช่น
    • ไม่มีการเคลื่อนไหว
    • ไม่มีการสั่นสะเทือน
    • ไม่มีลมพัด
    • ฯลฯ
   • แรงดูด 30% หมายถึง 30% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ ทางเราแนะนำสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่มีแรงอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่เยอะมาก
  • กรัมแรง
   • หมายถึง หน่วยวัด แรง รูปแบบหนึ่ง หรือ gF ( gram force)
   • ทำไม ไม่ใช้คำว่า กรัม เฉยๆ ?
    • เนื่อง จาก กรัม เป็นค่ามวลของวัตถุครับผม
    • กรณีที่ วัตถุ แขวนนิ่งๆ ค่าแรงจะคงที่
    • แต่กรณีที่วัตถุ มีการแกว่ง ค่าแรงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับผม
   • วัตถุหนัก 1,000 กรัม แขวนนิ่งๆ จะมีค่าประมาณ 980 กรัมแรง
  • แบบที่ 1 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • รูปแบบนี้จะมีแรงดูดสูงที่สุด
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • ระยะยิ่งห่าง แรงดูด ยิ่งน้อยลง
    • หากเกิดมุมเอียงในการรับน้ำหนัก แรงดูด ก็จะลดลงเช่นกันครับ
   • ตัวอย่างการใช้งาน
    • แม่เหล็กติ....
  • แบบที่ 2 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวสไลด์
   • รูปแบบนี้แรงดูดจะน้อยกว่าแบบที่ 1 ครับผม
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • พื้นผิวสัมผัสของแม่เหล็ก
  • แบบที่ 3 - แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • การทดสอบของเรา ทดสอบด้วยการใช้ เหล็กแผ่น หนา 2mm
  • แบบที่ 4 - แม่เหล็ก : เหล็ก ไสลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในสไลด์


สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด เฉพาะ บริษัท เหล็กดูด จำกัด เท่านั้น