PF1-18mm – แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm แม่เหล็ก+แม่เหล็ก แนวตรง

631005-B301005ZN
30mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
132 กรัมแรง 66 กรัมแรง 40 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630098-B501003
50mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า
 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
135 กรัมแรง 68 กรัมแรง 41 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630026-D1805
18mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
160 กรัมแรง 80 กรัมแรง 48 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630102-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
170 กรัมแรง 85 กรัมแรง 51 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

631009-D2005ZN
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
179 กรัมแรง 89 กรัมแรง 54 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

640069-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
181 กรัมแรง 90 กรัมแรง 54 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630059-B401005
40mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
181 กรัมแรง 91 กรัมแรง 54 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630074-D2005M4-N
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วเหนือ (N) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
183 กรัมแรง 92 กรัมแรง 55 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630075-D2005M4-S
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วใต้ (S) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
183 กรัมแรง 92 กรัมแรง 55 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630046-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
190 กรัมแรง 95 กรัมแรง 57 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

640078-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
250 กรัมแรง 125 กรัมแรง 75 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630097-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
259 กรัมแรง 129 กรัมแรง 78 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630029-B202005M4-S
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
299 กรัมแรง 150 กรัมแรง 90 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630028-B202005M4-N
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
303 กรัมแรง 152 กรัมแรง 91 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630090-B501005
50mm x 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
310 กรัมแรง 155 กรัมแรง 93 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630047-D3003
30mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
322 กรัมแรง 161 กรัมแรง 96 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630105-D2505
25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
414 กรัมแรง 207 กรัมแรง 124 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630018-B402005M4-N
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
429 กรัมแรง 215 กรัมแรง 129 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

640050-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
581 กรัมแรง 291 กรัมแรง 174 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

640049-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
611 กรัมแรง 306 กรัมแรง 183 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630106-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
632 กรัมแรง 316 กรัมแรง 190 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630107-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
633 กรัมแรง 316 กรัมแรง 190 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

637011-D2010
20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
658 กรัมแรง 329 กรัมแรง 197 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630019-B402005M4-S
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
734 กรัมแรง 367 กรัมแรง 220 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630104-B402005
40mm x 20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
794 กรัมแรง 397 กรัมแรง 238 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

637004-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,075 กรัมแรง 538 กรัมแรง 323 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

637012-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,216 กรัมแรง 608 กรัมแรง 365 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630045-B502505
50mm × 25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,217 กรัมแรง 609 กรัมแรง 365 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

637015-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,804 กรัมแรง 902 กรัมแรง 541 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

รหัส 630040-D3010
ขนาด 30mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,093 กรัมแรง 1,047 กรัมแรง 628 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

630060-B402010
40mm × 20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,146 กรัมแรง 1,073 กรัมแรง 644 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

637010-B402010
40mm × 20mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,164 กรัมแรง 1,082 กรัมแรง 649 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

637006-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,261 กรัมแรง 1,131 กรัมแรง 678 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

637003-B502510
50mm × 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,403 กรัมแรง 1,702 กรัมแรง 1,021 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

647005-B502510
50mm x 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,514 กรัมแรง 1,757 กรัมแรง 1,054 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 18mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes