PF1-15mm – แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm แม่เหล็ก+แม่เหล็ก แนวตรง

630093-D1505M3-S
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
119 กรัมแรง 60 กรัมแรง 36 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630058-D1505
15mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
159 กรัมแรง 80 กรัมแรง 48 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630112-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
170 กรัมแรง 85 กรัมแรง 51 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630073-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
171 กรัมแรง 85 กรัมแรง 51 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630064-B201005
20mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
176 กรัมแรง 88 กรัมแรง 53 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

631005-B301005ZN
30mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
202 กรัมแรง 101 กรัมแรง 60 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630098-B501003
50mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า
 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
207 กรัมแรง 104 กรัมแรง 62 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630102-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
243 กรัมแรง 122 กรัมแรง 73 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630026-D1805
18mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
244 กรัมแรง 122 กรัมแรง 73 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

640069-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
257 กรัมแรง 128 กรัมแรง 77 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

631009-D2005ZN
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
264 กรัมแรง 132 กรัมแรง 79 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630059-B401005
40mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
268 กรัมแรง 134 กรัมแรง 80 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630075-D2005M4-S
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วใต้ (S) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
274 กรัมแรง 137 กรัมแรง 82 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630074-D2005M4-N
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วเหนือ (N) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
277 กรัมแรง 138 กรัมแรง 83 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630046-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
279 กรัมแรง 140 กรัมแรง 84 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

640078-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
372 กรัมแรง 186 กรัมแรง 112 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630097-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
396 กรัมแรง 198 กรัมแรง 119 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630029-B202005M4-S
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
441 กรัมแรง 221 กรัมแรง 132 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630028-B202005M4-N
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
444 กรัมแรง 222 กรัมแรง 133 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630047-D3003
30mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
456 กรัมแรง 228 กรัมแรง 137 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630090-B501005
50mm x 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
462 กรัมแรง 231 กรัมแรง 139 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630105-D2505
25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
601 กรัมแรง 301 กรัมแรง 180 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630018-B402005M4-N
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
691 กรัมแรง 345 กรัมแรง 207 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

640050-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
795 กรัมแรง 397 กรัมแรง 238 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

640049-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
831 กรัมแรง 416 กรัมแรง 249 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630106-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
868 กรัมแรง 434 กรัมแรง 260 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630107-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
875 กรัมแรง 437 กรัมแรง 262 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

637011-D2010
20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
965 กรัมแรง 482 กรัมแรง 289 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630019-B402005M4-S
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,011 กรัมแรง 506 กรัมแรง 303 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630104-B402005
40mm x 20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,110 กรัมแรง 555 กรัมแรง 333 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

637004-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,527 กรัมแรง 763 กรัมแรง 458 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630045-B502505
50mm × 25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,610 กรัมแรง 805 กรัมแรง 483 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

637012-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,705 กรัมแรง 853 กรัมแรง 512 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

637015-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,513 กรัมแรง 1,256 กรัมแรง 754 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

รหัส 630040-D3010
ขนาด 30mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,845 กรัมแรง 1,423 กรัมแรง 854 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

630060-B402010
40mm × 20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,882 กรัมแรง 1,441 กรัมแรง 865 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

637010-B402010
40mm × 20mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,914 กรัมแรง 1,457 กรัมแรง 874 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

637006-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,074 กรัมแรง 1,537 กรัมแรง 922 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

637003-B502510
50mm × 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,447 กรัมแรง 2,224 กรัมแรง 1,334 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

647005-B502510
50mm x 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,628 กรัมแรง 2,314 กรัมแรง 1,388 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 15mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes