PF1-14mm – แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm แม่เหล็ก+แม่เหล็ก แนวตรง

630071-D1803
18mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
130 กรัมแรง 65 กรัมแรง 39 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630092-D1505M3-N
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
135 กรัมแรง 67 กรัมแรง 40 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630093-D1505M3-S
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
140 กรัมแรง 70 กรัมแรง 42 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630058-D1505
15mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
189 กรัมแรง 95 กรัมแรง 57 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630112-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
195 กรัมแรง 97 กรัมแรง 58 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630073-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
196 กรัมแรง 98 กรัมแรง 59 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630064-B201005
20mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
206 กรัมแรง 103 กรัมแรง 62 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

631005-B301005ZN
30mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
233 กรัมแรง 117 กรัมแรง 70 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630098-B501003
50mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า
 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
248 กรัมแรง 124 กรัมแรง 75 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630026-D1805
18mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
280 กรัมแรง 140 กรัมแรง 84 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630102-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
280 กรัมแรง 140 กรัมแรง 84 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

640069-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
289 กรัมแรง 144 กรัมแรง 87 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

631009-D2005ZN
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
307 กรัมแรง 153 กรัมแรง 92 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630059-B401005
40mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
308 กรัมแรง 154 กรัมแรง 92 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630075-D2005M4-S
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วใต้ (S) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
314 กรัมแรง 157 กรัมแรง 94 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630046-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
317 กรัมแรง 158 กรัมแรง 95 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630074-D2005M4-N
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วเหนือ (N) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
317 กรัมแรง 159 กรัมแรง 95 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

640078-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
429 กรัมแรง 215 กรัมแรง 129 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630097-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
454 กรัมแรง 227 กรัมแรง 136 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630029-B202005M4-S
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
501 กรัมแรง 250 กรัมแรง 150 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630028-B202005M4-N
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
506 กรัมแรง 253 กรัมแรง 152 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630047-D3003
30mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
513 กรัมแรง 256 กรัมแรง 154 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630090-B501005
50mm x 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
532 กรัมแรง 266 กรัมแรง 160 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630105-D2505
25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
678 กรัมแรง 339 กรัมแรง 203 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630018-B402005M4-N
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
805 กรัมแรง 403 กรัมแรง 242 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

640050-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
883 กรัมแรง 442 กรัมแรง 265 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

640049-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
932 กรัมแรง 466 กรัมแรง 280 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630106-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
971 กรัมแรง 486 กรัมแรง 291 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630107-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
976 กรัมแรง 488 กรัมแรง 293 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

637011-D2010
20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,097 กรัมแรง 548 กรัมแรง 329 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630019-B402005M4-S
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,127 กรัมแรง 563 กรัมแรง 338 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630104-B402005
40mm x 20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,232 กรัมแรง 616 กรัมแรง 369 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

637004-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,701 กรัมแรง 851 กรัมแรง 510 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630045-B502505
50mm × 25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,771 กรัมแรง 886 กรัมแรง 531 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

637012-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,912 กรัมแรง 956 กรัมแรง 574 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

637015-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,778 กรัมแรง 1,389 กรัมแรง 834 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

รหัส 630040-D3010
ขนาด 30mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,155 กรัมแรง 1,578 กรัมแรง 947 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

630060-B402010
40mm × 20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,200 กรัมแรง 1,600 กรัมแรง 960 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

637010-B402010
40mm × 20mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,232 กรัมแรง 1,616 กรัมแรง 970 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

637006-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,434 กรัมแรง 1,717 กรัมแรง 1,030 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

637003-B502510
50mm × 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,869 กรัมแรง 2,435 กรัมแรง 1,461 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

647005-B502510
50mm x 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,040 กรัมแรง 2,520 กรัมแรง 1,512 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 14mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes