PF1-11mm – แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm แม่เหล็ก+แม่เหล็ก แนวตรง

631004-B201003ZN
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
116 กรัมแรง 58 กรัมแรง 35 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630043-B201003M3-N
20mm × 10mm x 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
129 กรัมแรง 64 กรัมแรง 39 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630044-B201003M3-S
20mm × 10mm x3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
133 กรัมแรง 67 กรัมแรง 40 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630062-B301003
30mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
138 กรัมแรง 69 กรัมแรง 41 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

631001-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
140 กรัมแรง 70 กรัมแรง 42 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

640043-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
142 กรัมแรง 71 กรัมแรง 43 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630100-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
143 กรัมแรง 72 กรัมแรง 43 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630061-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
148 กรัมแรง 74 กรัมแรง 44 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630063-B101005
10mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
149 กรัมแรง 75 กรัมแรง 45 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

640027-B201003
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
149 กรัมแรง 75 กรัมแรง 45 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

640026-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
151 กรัมแรง 76 กรัมแรง 45 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

638007-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
157 กรัมแรง 79 กรัมแรง 47 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

640022-D1205
12mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
159 กรัมแรง 80 กรัมแรง 48 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

632001-D1503BK
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
161 กรัมแรง 81 กรัมแรง 48 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630088-B201003
20mm x 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
166 กรัมแรง 83 กรัมแรง 50 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630119-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
177 กรัมแรง 88 กรัมแรง 53 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630052-D1010
10mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
179 กรัมแรง 89 กรัมแรง 54 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630071-D1803
18mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
214 กรัมแรง 107 กรัมแรง 64 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630092-D1505M3-N
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
231 กรัมแรง 116 กรัมแรง 69 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630093-D1505M3-S
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
237 กรัมแรง 119 กรัมแรง 71 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630036-B401003
40mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
291 กรัมแรง 146 กรัมแรง 87 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630112-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
308 กรัมแรง 154 กรัมแรง 93 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630073-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
314 กรัมแรง 157 กรัมแรง 94 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630058-D1505
15mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
319 กรัมแรง 159 กรัมแรง 96 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630064-B201005
20mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
341 กรัมแรง 171 กรัมแรง 102 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

631005-B301005ZN
30mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
372 กรัมแรง 186 กรัมแรง 111 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630098-B501003
50mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า
 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
409 กรัมแรง 205 กรัมแรง 123 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630102-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
422 กรัมแรง 211 กรัมแรง 127 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

640069-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
435 กรัมแรง 218 กรัมแรง 131 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630026-D1805
18mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
450 กรัมแรง 225 กรัมแรง 135 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630046-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
476 กรัมแรง 238 กรัมแรง 143 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

631009-D2005ZN
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
476 กรัมแรง 238 กรัมแรง 143 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630059-B401005
40mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
480 กรัมแรง 240 กรัมแรง 144 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630075-D2005M4-S
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วใต้ (S) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
483 กรัมแรง 242 กรัมแรง 145 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630074-D2005M4-N
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วเหนือ (N) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
489 กรัมแรง 245 กรัมแรง 147 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

640078-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
660 กรัมแรง 330 กรัมแรง 198 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630097-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
709 กรัมแรง 355 กรัมแรง 213 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630047-D3003
30mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
737 กรัมแรง 368 กรัมแรง 221 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630029-B202005M4-S
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
754 กรัมแรง 377 กรัมแรง 226 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630028-B202005M4-N
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
762 กรัมแรง 381 กรัมแรง 229 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630090-B501005
50mm x 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
827 กรัมแรง 414 กรัมแรง 248 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630105-D2505
25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,003 กรัมแรง 501 กรัมแรง 301 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

640050-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,275 กรัมแรง 638 กรัมแรง 383 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630018-B402005M4-N
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,288 กรัมแรง 644 กรัมแรง 386 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

640049-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,329 กรัมแรง 664 กรัมแรง 399 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630106-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,373 กรัมแรง 687 กรัมแรง 412 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630107-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,389 กรัมแรง 694 กรัมแรง 417 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630019-B402005M4-S
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,623 กรัมแรง 812 กรัมแรง 487 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

637011-D2010
20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,642 กรัมแรง 821 กรัมแรง 493 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630104-B402005
40mm x 20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,769 กรัมแรง 884 กรัมแรง 531 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

637004-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,437 กรัมแรง 1,218 กรัมแรง 731 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630045-B502505
50mm × 25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,445 กรัมแรง 1,223 กรัมแรง 734 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

637012-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,702 กรัมแรง 1,351 กรัมแรง 811 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

637015-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,840 กรัมแรง 1,920 กรัมแรง 1,152 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

รหัส 630040-D3010
ขนาด 30mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,349 กรัมแรง 2,175 กรัมแรง 1,305 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

630060-B402010
40mm × 20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,458 กรัมแรง 2,229 กรัมแรง 1,337 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

637010-B402010
40mm × 20mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,518 กรัมแรง 2,259 กรัมแรง 1,355 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

637006-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,722 กรัมแรง 2,361 กรัมแรง 1,417 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

637003-B502510
50mm × 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
6,533 กรัมแรง 3,267 กรัมแรง 1,960 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

647005-B502510
50mm x 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
6,780 กรัมแรง 3,390 กรัมแรง 2,034 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 11mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes