PF1-05mm – แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm แม่เหล็ก+แม่เหล็ก แนวตรง

630021-B1010015
10mm × 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
103 กรัมแรง 52 กรัมแรง 31 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630111-D1003M3-N
10mm × 3mm x 7>3.2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
112 กรัมแรง 56 กรัมแรง 34 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630096-B100503
10mm x 5mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
115 กรัมแรง 58 กรัมแรง 35 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630129-B3005015
30mm × 5mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
118 กรัมแรง 59 กรัมแรง 36 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640065-B100503
10mm × 5mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
119 กรัมแรง 60 กรัมแรง 36 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630032-D1002
10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
125 กรัมแรง 63 กรัมแรง 38 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

631007-D1202ZN
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
125 กรัมแรง 63 กรัมแรง 38 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640046-D1003M3-N
10mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
135 กรัมแรง 67 กรัมแรง 40 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640077-D1002
10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
136 กรัมแรง 68 กรัมแรง 41 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640016-D15015
15mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
140 กรัมแรง 70 กรัมแรง 42 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630108-D1002
10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
141 กรัมแรง 71 กรัมแรง 42 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630067-D10015
10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
142 กรัมแรง 71 กรัมแรง 43 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640057-D15015
15mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
144 กรัมแรง 72 กรัมแรง 43 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630042-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
147 กรัมแรง 74 กรัมแรง 44 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630038-D0803
8mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
149 กรัมแรง 75 กรัมแรง 45 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630117-D1203H065
12mm × 3mm x H 6.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
149 กรัมแรง 75 กรัมแรง 45 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630056-B100503
10mm × 5mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
156 กรัมแรง 78 กรัมแรง 47 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630068-B2010015
20mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
167 กรัมแรง 83 กรัมแรง 50 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

รหัส 630041-D15015
ขนาด 15mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
168 กรัมแรง 84 กรัมแรง 50 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630103-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
181 กรัมแรง 91 กรัมแรง 54 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630057-B4010015
40mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
189 กรัมแรง 95 กรัมแรง 57 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

631023-D1502ZN
15mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
191 กรัมแรง 96 กรัมแรง 57 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630110-D15015
15mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
193 กรัมแรง 97 กรัมแรง 58 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640064-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
201 กรัมแรง 101 กรัมแรง 60 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630118-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
216 กรัมแรง 108 กรัมแรง 65 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630081-D1003
10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
222 กรัมแรง 111 กรัมแรง 67 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630094-B200503
20mm × 5mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
237 กรัมแรง 119 กรัมแรง 71 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640020-D1003
10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
249 กรัมแรง 125 กรัมแรง 75 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630087-B3010015
30mm x 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
251 กรัมแรง 126 กรัมแรง 75 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640024-D1502
15mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
252 กรัมแรง 126 กรัมแรง 76 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

631021-D1203ZN
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
255 กรัมแรง 127 กรัมแรง 76 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640052-B200503
20mm × 5mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
255 กรัมแรง 127 กรัมแรง 76 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630049-D0805
8mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
256 กรัมแรง 128 กรัมแรง 77 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630109-D1003
10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
265 กรัมแรง 132 กรัมแรง 79 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

รหัส 630039-D1502
ขนาด 10mm x 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
284 กรัมแรง 142 กรัมแรง 85 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630122-B101003
10mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
293 กรัมแรง 147 กรัมแรง 88 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640025-B201002
20mm x 10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
303 กรัมแรง 152 กรัมแรง 91 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630113-B200503
20mm x 5mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
307 กรัมแรง 154 กรัมแรง 92 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630069-B101003
10mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
310 กรัมแรง 155 กรัมแรง 93 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630091-B4010015
40mm x 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
326 กรัมแรง 163 กรัมแรง 98 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640062-D1203
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
369 กรัมแรง 185 กรัมแรง 111 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

631008-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
377 กรัมแรง 188 กรัมแรง 113 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630083-D1203
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
379 กรัมแรง 190 กรัมแรง 114 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630072-D1205H05
12mm x 5mm x H 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
380 กรัมแรง 190 กรัมแรง 114 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640041-D1503M3-S
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
400 กรัมแรง 200 กรัมแรง 120 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640068-D1503M3-S
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
401 กรัมแรง 201 กรัมแรง 120 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640051-D1205H05
12mm × 5mm x H 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
403 กรัมแรง 202 กรัมแรง 121 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640028-B301002
30mm x 10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
407 กรัมแรง 204 กรัมแรง 122 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640037-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
408 กรัมแรง 204 กรัมแรง 123 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640067-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
418 กรัมแรง 209 กรัมแรง 125 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630054-D1503M3-S
15mm × 3mm x 6.5>3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
422 กรัมแรง 211 กรัมแรง 127 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630101-B5010015
50mm x 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
423 กรัมแรง 211 กรัมแรง 127 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630053-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
423 กรัมแรง 212 กรัมแรง 127 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630048-B5010015
50mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
440 กรัมแรง 220 กรัมแรง 132 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640056-D1005
10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
442 กรัมแรง 221 กรัมแรง 133 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630082-D1005
10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
444 กรัมแรง 222 กรัมแรง 133 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

631004-B201003ZN
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
452 กรัมแรง 226 กรัมแรง 136 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630043-B201003M3-N
20mm × 10mm x 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
516 กรัมแรง 258 กรัมแรง 155 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630044-B201003M3-S
20mm × 10mm x3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
536 กรัมแรง 268 กรัมแรง 161 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

631001-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
539 กรัมแรง 269 กรัมแรง 162 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640043-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
544 กรัมแรง 272 กรัมแรง 163 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630100-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
554 กรัมแรง 277 กรัมแรง 166 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640027-B201003
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
569 กรัมแรง 285 กรัมแรง 171 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640026-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
571 กรัมแรง 286 กรัมแรง 171 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630061-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
577 กรัมแรง 288 กรัมแรง 173 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

638007-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
608 กรัมแรง 304 กรัมแรง 182 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

632001-D1503BK
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
615 กรัมแรง 307 กรัมแรง 184 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630063-B101005
10mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
652 กรัมแรง 326 กรัมแรง 195 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630119-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
663 กรัมแรง 332 กรัมแรง 199 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630088-B201003
20mm x 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
667 กรัมแรง 333 กรัมแรง 200 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640022-D1205
12mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
674 กรัมแรง 337 กรัมแรง 202 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630071-D1803
18mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
729 กรัมแรง 364 กรัมแรง 219 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630052-D1010
10mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
743 กรัมแรง 372 กรัมแรง 223 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630062-B301003
30mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
797 กรัมแรง 399 กรัมแรง 239 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630092-D1505M3-N
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
829 กรัมแรง 415 กรัมแรง 249 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630093-D1505M3-S
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
858 กรัมแรง 429 กรัมแรง 257 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630051-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
889 กรัมแรง 445 กรัมแรง 267 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630112-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
949 กรัมแรง 475 กรัมแรง 285 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630073-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
963 กรัมแรง 482 กรัมแรง 289 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630036-B401003
40mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,079 กรัมแรง 540 กรัมแรง 324 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630058-D1505
15mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,106 กรัมแรง 553 กรัมแรง 332 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630102-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,162 กรัมแรง 581 กรัมแรง 348 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640069-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,196 กรัมแรง 598 กรัมแรง 359 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630064-B201005
20mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,222 กรัมแรง 611 กรัมแรง 367 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

631005-B301005ZN
30mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,227 กรัมแรง 613 กรัมแรง 368 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630046-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,289 กรัมแรง 645 กรัมแรง 387 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

631009-D2005ZN
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,375 กรัมแรง 688 กรัมแรง 413 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630026-D1805
18mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,406 กรัมแรง 703 กรัมแรง 422 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630075-D2005M4-S
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วใต้ (S) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,459 กรัมแรง 729 กรัมแรง 438 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630098-B501003
50mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า
 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,481 กรัมแรง 741 กรัมแรง 444 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630074-D2005M4-N
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วเหนือ (N) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,490 กรัมแรง 745 กรัมแรง 447 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630059-B401005
40mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,528 กรัมแรง 764 กรัมแรง 458 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630047-D3003
30mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,841 กรัมแรง 921 กรัมแรง 552 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630029-B202005M4-S
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,907 กรัมแรง 954 กรัมแรง 572 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640078-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,913 กรัมแรง 957 กรัมแรง 574 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630097-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,061 กรัมแรง 1,031 กรัมแรง 618 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630028-B202005M4-N
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,104 กรัมแรง 1,052 กรัมแรง 631 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630105-D2505
25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,571 กรัมแรง 1,285 กรัมแรง 771 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630090-B501005
50mm x 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,690 กรัมแรง 1,345 กรัมแรง 807 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640050-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,196 กรัมแรง 1,598 กรัมแรง 959 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

640049-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,337 กรัมแรง 1,669 กรัมแรง 1,001 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630106-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,404 กรัมแรง 1,702 กรัมแรง 1,021 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630107-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,482 กรัมแรง 1,741 กรัมแรง 1,045 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630019-B402005M4-S
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,957 กรัมแรง 1,979 กรัมแรง 1,187 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630018-B402005M4-N
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,973 กรัมแรง 1,987 กรัมแรง 1,192 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630104-B402005
40mm x 20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,180 กรัมแรง 2,090 กรัมแรง 1,254 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

637011-D2010
20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,321 กรัมแรง 2,161 กรัมแรง 1,296 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630045-B502505
50mm × 25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,429 กรัมแรง 2,715 กรัมแรง 1,629 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

637004-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,730 กรัมแรง 2,865 กรัมแรง 1,719 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

637012-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
6,356 กรัมแรง 3,178 กรัมแรง 1,907 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

637015-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
8,310 กรัมแรง 4,155 กรัมแรง 2,493 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

รหัส 630040-D3010
ขนาด 30mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
9,271 กรัมแรง 4,636 กรัมแรง 2,781 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

630060-B402010
40mm × 20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
9,598 กรัมแรง 4,799 กรัมแรง 2,879 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

637010-B402010
40mm × 20mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
9,894 กรัมแรง 4,947 กรัมแรง 2,968 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

637006-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
9,970 กรัมแรง 4,985 กรัมแรง 2,991 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

637003-B502510
50mm × 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
13,139 กรัมแรง 6,570 กรัมแรง 3,942 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

647005-B502510
50mm x 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
13,754 กรัมแรง 6,877 กรัมแรง 4,126 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 5mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes