PF1-04mm – แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm แม่เหล็ก+แม่เหล็ก แนวตรง

631002-D10015ZN
10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
73 กรัมแรง 36 กรัมแรง 22 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

631014-B2005015
20mm × 5mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
90 กรัมแรง 45 กรัมแรง 27 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630099-D10015
10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
101 กรัมแรง 51 กรัมแรง 30 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640023-B100502
10mm x 5mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
105 กรัมแรง 52 กรัมแรง 31 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640076-D0802
8mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
107 กรัมแรง 54 กรัมแรง 32 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640060-D10015
10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
109 กรัมแรง 55 กรัมแรง 33 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630033-D0802
8mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
111 กรัมแรง 55 กรัมแรง 33 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

631019-D1002ZN
10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
123 กรัมแรง 62 กรัมแรง 37 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

631012-B100503ZN
10mm × 5mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
127 กรัมแรง 64 กรัมแรง 38 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630121-B2005015
20mm × 5mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
129 กรัมแรง 65 กรัมแรง 39 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630076-B2005015
20mm × 5mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
130 กรัมแรง 65 กรัมแรง 39 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

631016-B3010015ZN
30mm × 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
135 กรัมแรง 68 กรัมแรง 41 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630021-B1010015
10mm × 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
139 กรัมแรง 70 กรัมแรง 42 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630111-D1003M3-N
10mm × 3mm x 7>3.2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
150 กรัมแรง 75 กรัมแรง 45 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

631007-D1202ZN
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
160 กรัมแรง 80 กรัมแรง 48 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630096-B100503
10mm x 5mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
164 กรัมแรง 82 กรัมแรง 49 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630129-B3005015
30mm × 5mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
168 กรัมแรง 84 กรัมแรง 50 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640065-B100503
10mm × 5mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
168 กรัมแรง 85 กรัมแรง 51 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630032-D1002
10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
171 กรัมแรง 86 กรัมแรง 51 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630067-D10015
10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
177 กรัมแรง 89 กรัมแรง 53 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640046-D1003M3-N
10mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
178 กรัมแรง 89 กรัมแรง 53 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640057-D15015
15mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
183 กรัมแรง 91 กรัมแรง 55 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640016-D15015
15mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
184 กรัมแรง 92 กรัมแรง 55 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640077-D1002
10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
184 กรัมแรง 92 กรัมแรง 55 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630108-D1002
10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
189 กรัมแรง 95 กรัมแรง 57 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630042-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
193 กรัมแรง 97 กรัมแรง 58 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630117-D1203H065
12mm × 3mm x H 6.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
204 กรัมแรง 102 กรัมแรง 61 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630038-D0803
8mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
208 กรัมแรง 104 กรัมแรง 62 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

รหัส 630041-D15015
ขนาด 15mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
208 กรัมแรง 104 กรัมแรง 62 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630068-B2010015
20mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
217 กรัมแรง 108 กรัมแรง 65 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630056-B100503
10mm × 5mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
217 กรัมแรง 109 กรัมแรง 65 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630103-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
237 กรัมแรง 119 กรัมแรง 71 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630110-D15015
15mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
243 กรัมแรง 121 กรัมแรง 73 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630057-B4010015
40mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
244 กรัมแรง 122 กรัมแรง 73 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

631023-D1502ZN
15mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
246 กรัมแรง 123 กรัมแรง 74 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640064-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
262 กรัมแรง 131 กรัมแรง 79 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630118-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
285 กรัมแรง 142 กรัมแรง 85 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630081-D1003
10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
293 กรัมแรง 146 กรัมแรง 88 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630087-B3010015
30mm x 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
309 กรัมแรง 155 กรัมแรง 93 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640024-D1502
15mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
321 กรัมแรง 161 กรัมแรง 96 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630094-B200503
20mm × 5mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
325 กรัมแรง 163 กรัมแรง 98 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640020-D1003
10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
331 กรัมแรง 166 กรัมแรง 99 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

631021-D1203ZN
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
332 กรัมแรง 166 กรัมแรง 100 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630049-D0805
8mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
347 กรัมแรง 174 กรัมแรง 104 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640052-B200503
20mm × 5mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
347 กรัมแรง 174 กรัมแรง 104 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630109-D1003
10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
348 กรัมแรง 174 กรัมแรง 104 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

รหัส 630039-D1502
ขนาด 10mm x 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
365 กรัมแรง 183 กรัมแรง 110 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630122-B101003
10mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
383 กรัมแรง 192 กรัมแรง 115 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640025-B201002
20mm x 10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
392 กรัมแรง 196 กรัมแรง 118 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630069-B101003
10mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
403 กรัมแรง 201 กรัมแรง 121 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630091-B4010015
40mm x 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
412 กรัมแรง 206 กรัมแรง 124 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630113-B200503
20mm x 5mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
415 กรัมแรง 207 กรัมแรง 124 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

631008-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
470 กรัมแรง 235 กรัมแรง 141 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640062-D1203
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
479 กรัมแรง 240 กรัมแรง 144 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630083-D1203
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
489 กรัมแรง 244 กรัมแรง 147 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630072-D1205H05
12mm x 5mm x H 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
494 กรัมแรง 247 กรัมแรง 148 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640068-D1503M3-S
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
512 กรัมแรง 256 กรัมแรง 153 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640028-B301002
30mm x 10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
513 กรัมแรง 256 กรัมแรง 154 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640051-D1205H05
12mm × 5mm x H 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
523 กรัมแรง 262 กรัมแรง 157 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640037-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
525 กรัมแรง 263 กรัมแรง 158 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640041-D1503M3-S
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
526 กรัมแรง 263 กรัมแรง 158 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630101-B5010015
50mm x 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
536 กรัมแรง 268 กรัมแรง 161 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640067-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
537 กรัมแรง 269 กรัมแรง 161 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630054-D1503M3-S
15mm × 3mm x 6.5>3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
538 กรัมแรง 269 กรัมแรง 161 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630053-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
546 กรัมแรง 273 กรัมแรง 164 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630048-B5010015
50mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
559 กรัมแรง 279 กรัมแรง 168 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

631004-B201003ZN
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
568 กรัมแรง 284 กรัมแรง 170 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630082-D1005
10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
572 กรัมแรง 286 กรัมแรง 171 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640056-D1005
10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
573 กรัมแรง 287 กรัมแรง 172 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630043-B201003M3-N
20mm × 10mm x 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
660 กรัมแรง 330 กรัมแรง 198 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

631001-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
675 กรัมแรง 337 กรัมแรง 202 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640043-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
678 กรัมแรง 339 กรัมแรง 203 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630044-B201003M3-S
20mm × 10mm x3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
689 กรัมแรง 344 กรัมแรง 207 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630100-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
696 กรัมแรง 348 กรัมแรง 209 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640026-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
709 กรัมแรง 355 กรัมแรง 213 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630061-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
714 กรัมแรง 357 กรัมแรง 214 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640027-B201003
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
716 กรัมแรง 358 กรัมแรง 215 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

638007-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
765 กรัมแรง 382 กรัมแรง 229 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

632001-D1503BK
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
772 กรัมแรง 386 กรัมแรง 232 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630119-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
824 กรัมแรง 412 กรัมแรง 247 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630063-B101005
10mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
832 กรัมแรง 416 กรัมแรง 250 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630088-B201003
20mm x 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
839 กรัมแรง 419 กรัมแรง 252 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640022-D1205
12mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
850 กรัมแรง 425 กรัมแรง 255 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630071-D1803
18mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
892 กรัมแรง 446 กรัมแรง 267 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630052-D1010
10mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
943 กรัมแรง 472 กรัมแรง 283 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630062-B301003
30mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,031 กรัมแรง 515 กรัมแรง 309 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630092-D1505M3-N
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,041 กรัมแรง 520 กรัมแรง 312 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630093-D1505M3-S
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,068 กรัมแรง 534 กรัมแรง 320 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630112-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,150 กรัมแรง 575 กรัมแรง 345 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630073-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,177 กรัมแรง 588 กรัมแรง 353 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630051-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,247 กรัมแรง 624 กรัมแรง 374 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630036-B401003
40mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,313 กรัมแรง 657 กรัมแรง 394 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630058-D1505
15mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,356 กรัมแรง 678 กรัมแรง 407 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630102-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,387 กรัมแรง 693 กรัมแรง 416 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640069-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,458 กรัมแรง 729 กรัมแรง 437 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

631005-B301005ZN
30mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,498 กรัมแรง 749 กรัมแรง 449 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630064-B201005
20mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,509 กรัมแรง 754 กรัมแรง 453 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630046-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,541 กรัมแรง 770 กรัมแรง 462 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

631009-D2005ZN
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,630 กรัมแรง 815 กรัมแรง 489 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630026-D1805
18mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,693 กรัมแรง 847 กรัมแรง 508 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630075-D2005M4-S
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วใต้ (S) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,779 กรัมแรง 889 กรัมแรง 534 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630074-D2005M4-N
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วเหนือ (N) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,811 กรัมแรง 906 กรัมแรง 543 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630098-B501003
50mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า
 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,827 กรัมแรง 914 กรัมแรง 548 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630059-B401005
40mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,925 กรัมแรง 963 กรัมแรง 578 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630047-D3003
30mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,162 กรัมแรง 1,081 กรัมแรง 649 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

640078-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,283 กรัมแรง 1,142 กรัมแรง 685 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630029-B202005M4-S
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,361 กรัมแรง 1,181 กรัมแรง 708 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630097-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,451 กรัมแรง 1,226 กรัมแรง 735 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630028-B202005M4-N
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,538 กรัมแรง 1,269 กรัมแรง 761 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630105-D2505
25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,008 กรัมแรง 1,504 กรัมแรง 902 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630090-B501005
50mm x 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,208 กรัมแรง 1,604 กรัมแรง 962 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630106-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,018 กรัมแรง 2,009 กรัมแรง 1,205 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630107-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,148 กรัมแรง 2,074 กรัมแรง 1,244 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630019-B402005M4-S
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,697 กรัมแรง 2,349 กรัมแรง 1,409 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630018-B402005M4-N
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,749 กรัมแรง 2,375 กรัมแรง 1,425 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630104-B402005
40mm x 20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,856 กรัมแรง 2,428 กรัมแรง 1,457 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

637011-D2010
20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,017 กรัมแรง 2,509 กรัมแรง 1,505 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630045-B502505
50mm × 25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
6,229 กรัมแรง 3,115 กรัมแรง 1,869 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

637004-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
6,602 กรัมแรง 3,301 กรัมแรง 1,981 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

637012-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
7,344 กรัมแรง 3,672 กรัมแรง 2,203 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

637015-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
9,434 กรัมแรง 4,717 กรัมแรง 2,830 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

รหัส 630040-D3010
ขนาด 30mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
10,451 กรัมแรง 5,226 กรัมแรง 3,135 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

630060-B402010
40mm × 20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
10,920 กรัมแรง 5,460 กรัมแรง 3,276 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

637010-B402010
40mm × 20mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
11,240 กรัมแรง 5,620 กรัมแรง 3,372 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

637006-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
11,242 กรัมแรง 5,621 กรัมแรง 3,373 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

637003-B502510
50mm × 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
14,669 กรัมแรง 7,335 กรัมแรง 4,401 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

647005-B502510
50mm x 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
15,484 กรัมแรง 7,742 กรัมแรง 4,645 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 4mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes