PF1-03mm – แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm แม่เหล็ก+แม่เหล็ก แนวตรง

630077-D0602
6mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
84 กรัมแรง 42 กรัมแรง 25 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630114-D0503
5mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
86 กรัมแรง 43 กรัมแรง 26 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

641005-D10015LT
10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
89 กรัมแรง 44 กรัมแรง 27 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

631025-D10015ZN
10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
105 กรัมแรง 52 กรัมแรง 31 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630115-D0602
6mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
105 กรัมแรง 53 กรัมแรง 32 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640061-B1005015
10mm × 5mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
106 กรัมแรง 53 กรัมแรง 32 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630120-B1005015
10mm x 5mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
107 กรัมแรง 53 กรัมแรง 32 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

631002-D10015ZN
10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
110 กรัมแรง 55 กรัมแรง 33 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640014-D1501
15mm × 1mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
119 กรัมแรง 60 กรัมแรง 36 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640015-D0505
5mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
121 กรัมแรง 61 กรัมแรง 36 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

631010-B2010015NK
20mm × 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
133 กรัมแรง 67 กรัมแรง 40 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630079-D0603
6mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
134 กรัมแรง 67 กรัมแรง 40 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

631014-B2005015
20mm × 5mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
141 กรัมแรง 71 กรัมแรง 42 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630099-D10015
10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
151 กรัมแรง 76 กรัมแรง 45 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640060-D10015
10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
158 กรัมแรง 79 กรัมแรง 48 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640023-B100502
10mm x 5mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
164 กรัมแรง 82 กรัมแรง 49 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640076-D0802
8mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
164 กรัมแรง 82 กรัมแรง 49 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630033-D0802
8mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
169 กรัมแรง 85 กรัมแรง 51 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

631019-D1002ZN
10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
178 กรัมแรง 89 กรัมแรง 53 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

631016-B3010015ZN
30mm × 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
186 กรัมแรง 93 กรัมแรง 56 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

631012-B100503ZN
10mm × 5mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
191 กรัมแรง 95 กรัมแรง 57 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630121-B2005015
20mm × 5mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
195 กรัมแรง 98 กรัมแรง 59 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630021-B1010015
10mm × 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
197 กรัมแรง 99 กรัมแรง 59 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630076-B2005015
20mm × 5mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
199 กรัมแรง 99 กรัมแรง 60 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630111-D1003M3-N
10mm × 3mm x 7>3.2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
220 กรัมแรง 110 กรัมแรง 66 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

631007-D1202ZN
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
226 กรัมแรง 113 กรัมแรง 68 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630067-D10015
10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
237 กรัมแรง 118 กรัมแรง 71 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640057-D15015
15mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
249 กรัมแรง 124 กรัมแรง 75 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630032-D1002
10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
250 กรัมแรง 125 กรัมแรง 75 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630096-B100503
10mm x 5mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
251 กรัมแรง 126 กรัมแรง 75 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630129-B3005015
30mm × 5mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
257 กรัมแรง 128 กรัมแรง 77 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640065-B100503
10mm × 5mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
257 กรัมแรง 128 กรัมแรง 77 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640046-D1003M3-N
10mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
259 กรัมแรง 130 กรัมแรง 78 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640077-D1002
10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
266 กรัมแรง 133 กรัมแรง 80 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630042-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
270 กรัมแรง 135 กรัมแรง 81 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640016-D15015
15mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
271 กรัมแรง 136 กรัมแรง 81 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630108-D1002
10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
273 กรัมแรง 136 กรัมแรง 82 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

รหัส 630041-D15015
ขนาด 15mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
288 กรัมแรง 144 กรัมแรง 86 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630068-B2010015
20mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
299 กรัมแรง 150 กรัมแรง 90 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630117-D1203H065
12mm × 3mm x H 6.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
310 กรัมแรง 155 กรัมแรง 93 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630038-D0803
8mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
313 กรัมแรง 156 กรัมแรง 94 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630038-D0803
8mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
319 กรัมแรง 159 กรัมแรง 96 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

631023-D1502ZN
15mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
326 กรัมแรง 163 กรัมแรง 98 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630057-B4010015
40mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
329 กรัมแรง 165 กรัมแรง 99 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630110-D15015
15mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
330 กรัมแรง 165 กรัมแรง 99 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630103-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
332 กรัมแรง 166 กรัมแรง 100 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640064-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
359 กรัมแรง 180 กรัมแรง 108 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630118-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
391 กรัมแรง 196 กรัมแรง 117 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630081-D1003
10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
419 กรัมแรง 209 กรัมแรง 126 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640024-D1502
15mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
432 กรัมแรง 216 กรัมแรง 130 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630087-B3010015
30mm x 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
440 กรัมแรง 220 กรัมแรง 132 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

631021-D1203ZN
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
447 กรัมแรง 224 กรัมแรง 134 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640020-D1003
10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
467 กรัมแรง 233 กรัมแรง 140 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630094-B200503
20mm × 5mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
475 กรัมแรง 237 กรัมแรง 142 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

รหัส 630039-D1502
ขนาด 10mm x 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
486 กรัมแรง 243 กรัมแรง 146 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630109-D1003
10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
492 กรัมแรง 246 กรัมแรง 148 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630049-D0805
8mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
502 กรัมแรง 251 กรัมแรง 151 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640052-B200503
20mm × 5mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
511 กรัมแรง 255 กรัมแรง 153 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630122-B101003
10mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
530 กรัมแรง 265 กรัมแรง 159 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640025-B201002
20mm x 10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
534 กรัมแรง 267 กรัมแรง 160 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630069-B101003
10mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
556 กรัมแรง 278 กรัมแรง 167 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630091-B4010015
40mm x 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
563 กรัมแรง 282 กรัมแรง 169 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630113-B200503
20mm x 5mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
609 กรัมแรง 305 กรัมแรง 183 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

631008-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
619 กรัมแรง 310 กรัมแรง 186 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640062-D1203
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
656 กรัมแรง 328 กรัมแรง 197 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630083-D1203
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
668 กรัมแรง 334 กรัมแรง 200 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640028-B301002
30mm x 10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
691 กรัมแรง 345 กรัมแรง 207 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630072-D1205H05
12mm x 5mm x H 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
691 กรัมแรง 346 กรัมแรง 207 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640068-D1503M3-S
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
708 กรัมแรง 354 กรัมแรง 212 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630101-B5010015
50mm x 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
717 กรัมแรง 358 กรัมแรง 215 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640041-D1503M3-S
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
721 กรัมแรง 360 กรัมแรง 216 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640037-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
730 กรัมแรง 365 กรัมแรง 219 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640051-D1205H05
12mm × 5mm x H 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
732 กรัมแรง 366 กรัมแรง 220 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630054-D1503M3-S
15mm × 3mm x 6.5>3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
737 กรัมแรง 368 กรัมแรง 221 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640067-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
741 กรัมแรง 371 กรัมแรง 222 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630048-B5010015
50mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
743 กรัมแรง 372 กรัมแรง 223 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630053-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
744 กรัมแรง 372 กรัมแรง 223 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

631004-B201003ZN
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
757 กรัมแรง 378 กรัมแรง 227 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640056-D1005
10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
786 กรัมแรง 393 กรัมแรง 236 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630082-D1005
10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
794 กรัมแรง 397 กรัมแรง 238 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

631001-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
885 กรัมแรง 443 กรัมแรง 266 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640043-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
897 กรัมแรง 449 กรัมแรง 269 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630043-B201003M3-N
20mm × 10mm x 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
902 กรัมแรง 451 กรัมแรง 271 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630100-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
917 กรัมแรง 459 กรัมแรง 275 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630061-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
940 กรัมแรง 470 กรัมแรง 282 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630044-B201003M3-S
20mm × 10mm x3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
941 กรัมแรง 470 กรัมแรง 282 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640026-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
944 กรัมแรง 472 กรัมแรง 283 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640027-B201003
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
958 กรัมแรง 479 กรัมแรง 287 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

638007-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,010 กรัมแรง 505 กรัมแรง 303 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

632001-D1503BK
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,016 กรัมแรง 508 กรัมแรง 305 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630119-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,085 กรัมแรง 542 กรัมแรง 325 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630088-B201003
20mm x 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,119 กรัมแรง 560 กรัมแรง 336 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630063-B101005
10mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,122 กรัมแรง 561 กรัมแรง 336 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640022-D1205
12mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,151 กรัมแรง 575 กรัมแรง 345 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630071-D1803
18mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,161 กรัมแรง 581 กรัมแรง 348 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630052-D1010
10mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,264 กรัมแรง 632 กรัมแรง 379 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630092-D1505M3-N
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,378 กรัมแรง 689 กรัมแรง 413 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630062-B301003
30mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,391 กรัมแรง 695 กรัมแรง 417 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630093-D1505M3-S
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,409 กรัมแรง 704 กรัมแรง 423 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630112-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,457 กรัมแรง 728 กรัมแรง 437 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630073-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,493 กรัมแรง 747 กรัมแรง 448 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630102-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,724 กรัมแรง 862 กรัมแรง 517 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630058-D1505
15mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,742 กรัมแรง 871 กรัมแรง 522 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630036-B401003
40mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,759 กรัมแรง 880 กรัมแรง 528 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630051-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,820 กรัมแรง 910 กรัมแรง 546 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640069-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,822 กรัมแรง 911 กรัมแรง 547 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630046-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,912 กรัมแรง 956 กรัมแรง 573 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

631005-B301005ZN
30mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,935 กรัมแรง 967 กรัมแรง 580 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630064-B201005
20mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,957 กรัมแรง 979 กรัมแรง 587 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

631009-D2005ZN
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,039 กรัมแรง 1,020 กรัมแรง 612 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630026-D1805
18mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,131 กรัมแรง 1,065 กรัมแรง 639 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630075-D2005M4-S
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วใต้ (S) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,280 กรัมแรง 1,140 กรัมแรง 684 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630074-D2005M4-N
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วเหนือ (N) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,323 กรัมแรง 1,162 กรัมแรง 697 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630098-B501003
50mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า
 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,417 กรัมแรง 1,208 กรัมแรง 725 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630059-B401005
40mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,491 กรัมแรง 1,246 กรัมแรง 747 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630047-D3003
30mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,652 กรัมแรง 1,326 กรัมแรง 796 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640078-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,829 กรัมแรง 1,414 กรัมแรง 849 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630097-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,025 กรัมแรง 1,513 กรัมแรง 908 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630029-B202005M4-S
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,069 กรัมแรง 1,535 กรัมแรง 921 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630028-B202005M4-N
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,224 กรัมแรง 1,612 กรัมแรง 967 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630105-D2505
25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,347 กรัมแรง 1,674 กรัมแรง 1,004 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630090-B501005
50mm x 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,134 กรัมแรง 2,067 กรัมแรง 1,240 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640050-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,796 กรัมแรง 2,398 กรัมแรง 1,439 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630106-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,006 กรัมแรง 2,503 กรัมแรง 1,502 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

640049-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,057 กรัมแรง 2,529 กรัมแรง 1,517 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630107-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,144 กรัมแรง 2,572 กรัมแรง 1,543 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630104-B402005
40mm x 20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,844 กรัมแรง 2,922 กรัมแรง 1,753 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630019-B402005M4-S
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,923 กรัมแรง 2,962 กรัมแรง 1,777 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630018-B402005M4-N
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,947 กรัมแรง 2,974 กรัมแรง 1,784 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

637011-D2010
20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,951 กรัมแรง 2,976 กรัมแรง 1,785 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630045-B502505
50mm × 25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
7,419 กรัมแรง 3,710 กรัมแรง 2,226 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

637004-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
7,900 กรัมแรง 3,950 กรัมแรง 2,370 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

637012-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
8,618 กรัมแรง 4,309 กรัมแรง 2,585 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

637015-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
11,006 กรัมแรง 5,503 กรัมแรง 3,302 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

รหัส 630040-D3010
ขนาด 30mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
12,141 กรัมแรง 6,071 กรัมแรง 3,642 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

637010-B402010
40mm × 20mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
12,628 กรัมแรง 6,314 กรัมแรง 3,788 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

630060-B402010
40mm × 20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
12,778 กรัมแรง 6,389 กรัมแรง 3,833 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

637006-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
12,822 กรัมแรง 6,411 กรัมแรง 3,847 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

637003-B502510
50mm × 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
16,875 กรัมแรง 8,438 กรัมแรง 5,063 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

647005-B502510
50mm x 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
17,840 กรัมแรง 8,920 กรัมแรง 5,352 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 3mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes