00412-B502510 : แรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

แรงดูดแม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

สินค้า : 00412-B502510
รูปทรง สี่เหลี่ยม
ขนาด :  50mm x 25mm x 10mm
ขั้วแม่เหล็ก : แบ่งครึ่งความหนา
Link สินค้า : www.lekd.co/p00412

00412-B502510
ระยะ แบบที่ 1 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง แบบที่ 2 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30%
0 mm 32,100 กรัมแรง 16,050 กรัมแรง 9,630 กรัมแรง
1 mm 24,646 กรัมแรง 12,323 กรัมแรง 7,394 กรัมแรง
2 mm 20,616 กรัมแรง 10,308 กรัมแรง 6,185 กรัมแรง
3 mm 17,276 กรัมแรง 8,638 กรัมแรง 5,183 กรัมแรง
4 mm 14,883 กรัมแรง 7,442 กรัมแรง 4,465 กรัมแรง
5 mm 13,060 กรัมแรง 6,530 กรัมแรง 3,918 กรัมแรง
6 mm 11,510 กรัมแรง 5,755 กรัมแรง 3,453 กรัมแรง
7 mm 10,196 กรัมแรง 5,098 กรัมแรง 3,059 กรัมแรง
8 mm 9,056 กรัมแรง 4,528 กรัมแรง 2,717 กรัมแรง
9 mm 8,180 กรัมแรง 4,090 กรัมแรง 2,454 กรัมแรง
10 mm 7,260 กรัมแรง 3,630 กรัมแรง 2,178 กรัมแรง
11 mm 6,590 กรัมแรง 3,295 กรัมแรง 1,977 กรัมแรง
12 mm 5,933 กรัมแรง 2,967 กรัมแรง 1,780 กรัมแรง
13 mm 5,416 กรัมแรง 2,708 กรัมแรง 1,625 กรัมแรง
14 mm 4,943 กรัมแรง 2,472 กรัมแรง 1,483 กรัมแรง
15 mm 4,496 กรัมแรง 2,248 กรัมแรง 1,349 กรัมแรง
16 mm 4,126 กรัมแรง 2,063 กรัมแรง 1,238 กรัมแรง
17 mm 3,770 กรัมแรง 1,885 กรัมแรง 1,131 กรัมแรง
18 mm 3,453 กรัมแรง 1,727 กรัมแรง 1,036 กรัมแรง
19 mm 3,173 กรัมแรง 1,587 กรัมแรง 952 กรัมแรง
20 mm 2,920 กรัมแรง 1,460 กรัมแรง 876 กรัมแรง
21 mm 2,680 กรัมแรง 1,340 กรัมแรง 804 กรัมแรง
22 mm 2,513 กรัมแรง 1,257 กรัมแรง 754 กรัมแรง
23 mm 2,286 กรัมแรง 1,143 กรัมแรง 686 กรัมแรง
24 mm 2,110 กรัมแรง 1,055 กรัมแรง 633 กรัมแรง
25 mm 1,980 กรัมแรง 990 กรัมแรง 594 กรัมแรง
26 mm 1,830 กรัมแรง 915 กรัมแรง 549 กรัมแรง
27 mm 1,730 กรัมแรง 865 กรัมแรง 519 กรัมแรง
28 mm 1,593 กรัมแรง 797 กรัมแรง 478 กรัมแรง
29 mm 1,470 กรัมแรง 735 กรัมแรง 441 กรัมแรง
30 mm 1,370 กรัมแรง 685 กรัมแรง 411 กรัมแรง
31 mm 1,273 กรัมแรง 637 กรัมแรง 382 กรัมแรง
32 mm 1,180 กรัมแรง 590 กรัมแรง 354 กรัมแรง
33 mm 1,146 กรัมแรง 573 กรัมแรง 344 กรัมแรง
34 mm 1,026 กรัมแรง 513 กรัมแรง 308 กรัมแรง
35 mm 976 กรัมแรง 488 กรัมแรง 293 กรัมแรง
36 mm 946 กรัมแรง 473 กรัมแรง 284 กรัมแรง
37 mm 873 กรัมแรง 437 กรัมแรง 262 กรัมแรง
38 mm 820 กรัมแรง 410 กรัมแรง 246 กรัมแรง
39 mm 776 กรัมแรง 388 กรัมแรง 233 กรัมแรง
40 mm 710 กรัมแรง 355 กรัมแรง 213 กรัมแรง

 

ระยะ แบบที่ 3 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง แบบที่ 4 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50%
0 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

  • ความหมายข้อมูล

  • ระยะ
   • หมายถึง การจำลองระยะห่าง ระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กกับเหล็ก
   • 0 mm หมายถึง แม่เหล็กสามารถดูดกันได้โดยตรงโดยไม่มีอะไรกั้น
   • 1 - xx mm หมายถึง การจำลองระยะ โดยการทดสอบ ทางเราใช้เป็นแผ่นพลาสติก เป็นตัวจำลองระยะ
   • ทั้งนี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภานการณ์ต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น
   • ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานแม่เหล็กดูดติดกันสองชิ้น ของกล่องกระดาษ แต่ มีกระดาษกั้นระหว่างแม่เหล็ก หนา 5mm กรณีนี้ แนะนำให้ดูแรงดูดที่ระยะ 5mm ขึ้นไปครับ
  • แรงดูด
   • แรงดูด สูงสุด หมายถึง แรงที่ต้องใช้สูงสุด ในการ ดึงให้แม่เหล็กหลุดออกจากกัน
   • แรงดูด 50% หมายถึง 50% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ เหมาะสำหรับการใช้งานกรณีรับน้ำหนักวัตถุแบบนิ่งๆ ไม่ได้รับแรงอื่นเพิ่ม เช่น
    • ไม่มีการเคลื่อนไหว
    • ไม่มีการสั่นสะเทือน
    • ไม่มีลมพัด
    • ฯลฯ
   • แรงดูด 30% หมายถึง 30% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ ทางเราแนะนำสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่มีแรงอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่เยอะมาก
  • กรัมแรง
   • หมายถึง หน่วยวัด แรง รูปแบบหนึ่ง หรือ gF ( gram force)
   • ทำไม ไม่ใช้คำว่า กรัม เฉยๆ ?
    • เนื่อง จาก กรัม เป็นค่ามวลของวัตถุครับผม
    • กรณีที่ วัตถุ แขวนนิ่งๆ ค่าแรงจะคงที่
    • แต่กรณีที่วัตถุ มีการแกว่ง ค่าแรงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับผม
   • วัตถุหนัก 1,000 กรัม แขวนนิ่งๆ จะมีค่าประมาณ 980 กรัมแรง
  • แบบที่ 1 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • รูปแบบนี้จะมีแรงดูดสูงที่สุด
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • ระยะยิ่งห่าง แรงดูด ยิ่งน้อยลง
    • หากเกิดมุมเอียงในการรับน้ำหนัก แรงดูด ก็จะลดลงเช่นกันครับ
   • ตัวอย่างการใช้งาน
    • แม่เหล็กติ....
  • แบบที่ 2 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวสไลด์
   • รูปแบบนี้แรงดูดจะน้อยกว่าแบบที่ 1 ครับผม
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • พื้นผิวสัมผัสของแม่เหล็ก
  • แบบที่ 3 - แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • การทดสอบของเรา ทดสอบด้วยการใช้ เหล็กแผ่น หนา 2mm
  • แบบที่ 4 - แม่เหล็ก : เหล็ก ไสลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในสไลด์สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด เฉพาะ บริษัท เหล็กดูด จำกัด เท่านั้น