00402-D1505M3-N : แรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

แรงดูดแม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

สินค้า : 00402-D1505M3-N
รูปทรง : กลมแบน
ขนาด : 15mm x 5mm x M4 Taper Hole
ขั้วแม่เหล็ก : แบ่งครึ่งความหนา / ขั้วเหนือ (N) ด้านเทปเปอร์
น้ำหนัก : 6.10 กรัม ต่อชิ้น
Link สินค้า : https://www.lekd.co/p00402

https://www.lekd.co/p00402
ระยะ แบบที่ 1 – แม่เหล็ก + แม่เหล็ก แนวตรง แบบที่ 2 – แม่เหล็ก + แม่เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30%
0 mm 4,970 กรัมแรง 2,485 กรัมแรง 1,491 กรัมแรง 2,130 กรัมแรง 1,065 กรัมแรง 639 กรัมแรง
1 mm 2,810 กรัมแรง 1,405 กรัมแรง 843 กรัมแรง 1,190 กรัมแรง 595 กรัมแรง 357 กรัมแรง
2 mm 1,907 กรัมแรง 954 กรัมแรง 572 กรัมแรง 800 กรัมแรง 400 กรัมแรง 240 กรัมแรง
3 mm 1,324 กรัมแรง 662 กรัมแรง 397 กรัมแรง 557 กรัมแรง 278 กรัมแรง 167 กรัมแรง
4 mm 990 กรัมแรง 495 กรัมแรง 297 กรัมแรง 437 กรัมแรง 218 กรัมแรง 131 กรัมแรง
5 mm 770 กรัมแรง 385 กรัมแรง 231 กรัมแรง 340 กรัมแรง 170 กรัมแรง 102 กรัมแรง
6 mm 610 กรัมแรง 305 กรัมแรง 183 กรัมแรง 287 กรัมแรง 143 กรัมแรง 86 กรัมแรง
7 mm 490 กรัมแรง 245 กรัมแรง 147 กรัมแรง 240 กรัมแรง 120 กรัมแรง 72 กรัมแรง
8 mm 400 กรัมแรง 200 กรัมแรง 120 กรัมแรง 193 กรัมแรง 97 กรัมแรง 58 กรัมแรง
9 mm 330 กรัมแรง 165 กรัมแรง 99 กรัมแรง 140 กรัมแรง 70 กรัมแรง 42 กรัมแรง
10 mm 267 กรัมแรง 134 กรัมแรง 80 กรัมแรง
11 mm 227 กรัมแรง 114 กรัมแรง 68 กรัมแรง
12 mm 184 กรัมแรง 92 กรัมแรง 55 กรัมแรง
13 mm 164 กรัมแรง 82 กรัมแรง 49 กรัมแรง
14 mm 127 กรัมแรง 64 กรัมแรง 38 กรัมแรง
15 mm 110 กรัมแรง 55 กรัมแรง 33 กรัมแรง

 

https://www.lekd.co/p00402
ระยะ แบบที่ 3 – แม่เหล็ก + เหล็ก แนวตรง แบบที่ 4 – แม่เหล็ก + เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30%
0 mm 4,847 กรัมแรง 2,424 กรัมแรง 1,454 กรัมแรง 760 กรัมแรง 380 กรัมแรง 228 กรัมแรง
1 mm 1,790 กรัมแรง 895 กรัมแรง 537 กรัมแรง 130 กรัมแรง 65 กรัมแรง 39 กรัมแรง
2 mm 980 กรัมแรง 490 กรัมแรง 294 กรัมแรง
3 mm 580 กรัมแรง 290 กรัมแรง 174 กรัมแรง
4 mm 387 กรัมแรง 194 กรัมแรง 116 กรัมแรง
5 mm 267 กรัมแรง 134 กรัมแรง 80 กรัมแรง
6 mm 187 กรัมแรง 94 กรัมแรง 56 กรัมแรง
7 mm 127 กรัมแรง 64 กรัมแรง 38 กรัมแรง

  • ความหมายข้อมูล

  • ระยะ
   • หมายถึง การจำลองระยะห่าง ระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กกับเหล็ก
   • 0 mm หมายถึง แม่เหล็กสามารถดูดกันได้โดยตรงโดยไม่มีอะไรกั้น
   • 1 - xx mm หมายถึง การจำลองระยะ โดยการทดสอบ ทางเราใช้เป็นแผ่นพลาสติก เป็นตัวจำลองระยะ
   • ทั้งนี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภานการณ์ต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น
   • ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานแม่เหล็กดูดติดกันสองชิ้น ของกล่องกระดาษ แต่ มีกระดาษกั้นระหว่างแม่เหล็ก หนา 5mm กรณีนี้ แนะนำให้ดูแรงดูดที่ระยะ 5mm ขึ้นไปครับ
  • แรงดูด
   • แรงดูด สูงสุด หมายถึง แรงที่ต้องใช้สูงสุด ในการ ดึงให้แม่เหล็กหลุดออกจากกัน
   • แรงดูด 50% หมายถึง 50% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ เหมาะสำหรับการใช้งานกรณีรับน้ำหนักวัตถุแบบนิ่งๆ ไม่ได้รับแรงอื่นเพิ่ม เช่น
    • ไม่มีการเคลื่อนไหว
    • ไม่มีการสั่นสะเทือน
    • ไม่มีลมพัด
    • ฯลฯ
   • แรงดูด 30% หมายถึง 30% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ ทางเราแนะนำสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่มีแรงอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่เยอะมาก
  • กรัมแรง
   • หมายถึง หน่วยวัด แรง รูปแบบหนึ่ง หรือ gF ( gram force)
   • ทำไม ไม่ใช้คำว่า กรัม เฉยๆ ?
    • เนื่อง จาก กรัม เป็นค่ามวลของวัตถุครับผม
    • กรณีที่ วัตถุ แขวนนิ่งๆ ค่าแรงจะคงที่
    • แต่กรณีที่วัตถุ มีการแกว่ง ค่าแรงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับผม
   • วัตถุหนัก 1,000 กรัม แขวนนิ่งๆ จะมีค่าประมาณ 980 กรัมแรง
  • แบบที่ 1 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • รูปแบบนี้จะมีแรงดูดสูงที่สุด
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • ระยะยิ่งห่าง แรงดูด ยิ่งน้อยลง
    • หากเกิดมุมเอียงในการรับน้ำหนัก แรงดูด ก็จะลดลงเช่นกันครับ
   • ตัวอย่างการใช้งาน
    • แม่เหล็กติ....
  • แบบที่ 2 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวสไลด์
   • รูปแบบนี้แรงดูดจะน้อยกว่าแบบที่ 1 ครับผม
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • พื้นผิวสัมผัสของแม่เหล็ก
  • แบบที่ 3 - แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • การทดสอบของเรา ทดสอบด้วยการใช้ เหล็กแผ่น หนา 2mm
  • แบบที่ 4 - แม่เหล็ก : เหล็ก ไสลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในสไลด์แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes