00400-D1503M3-N : แรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

แรงดูดแม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

สินค้า : 00400-D1503M3-N
รูปทรง : กลมแบน
ขนาด : 15mm x 3mm x M4 Taper Hole
ขั้วแม่เหล็ก : แบ่งครึ่งความหนา / ขั้วเหนือ (N) ด้านเทปเปอร์
น้ำหนัก : 3.55 กรัม ต่อชิ้น
Link สินค้า : https://www.lekd.co/p00400

https://www.lekd.co/p00400
ระยะ แบบที่ 1 – แม่เหล็ก + แม่เหล็ก แนวตรง แบบที่ 2 – แม่เหล็ก + แม่เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30%
0 mm 3,520 กรัมแรง 1,760 กรัมแรง 1,056 กรัมแรง 1,509 กรัมแรง 754 กรัมแรง 453 กรัมแรง
1 mm 1,783 กรัมแรง 892 กรัมแรง 535 กรัมแรง 775 กรัมแรง 388 กรัมแรง 233 กรัมแรง
2 mm 1,097 กรัมแรง 548 กรัมแรง 329 กรัมแรง 489 กรัมแรง 244 กรัมแรง 147 กรัมแรง
3 mm 720 กรัมแรง 360 กรัมแรง 216 กรัมแรง 305 กรัมแรง 153 กรัมแรง 92 กรัมแรง
4 mm 520 กรัมแรง 260 กรัมแรง 156 กรัมแรง 222 กรัมแรง 111 กรัมแรง 67 กรัมแรง
5 mm 390 กรัมแรง 195 กรัมแรง 117 กรัมแรง 165 กรัมแรง 83 กรัมแรง 50 กรัมแรง
6 mm 300 กรัมแรง 150 กรัมแรง 90 กรัมแรง 122 กรัมแรง 61 กรัมแรง 37 กรัมแรง
7 mm 230 กรัมแรง 115 กรัมแรง 69 กรัมแรง
8 mm 190 กรัมแรง 95 กรัมแรง 57 กรัมแรง
9 mm 150 กรัมแรง 75 กรัมแรง 45 กรัมแรง
10 mm 130 กรัมแรง 65 กรัมแรง 39 กรัมแรง
11 mm 100 กรัมแรง 50 กรัมแรง 30 กรัมแรง

 

https://www.lekd.co/p00400
ระยะ แบบที่ 3 – แม่เหล็ก + เหล็ก แนวตรง แบบที่ 4 – แม่เหล็ก + เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30%
0 mm 3,323 กรัมแรง 1,662 กรัมแรง 997 กรัมแรง 495 กรัมแรง 248 กรัมแรง 149 กรัมแรง
1 mm 1,017 กรัมแรง 508 กรัมแรง 305 กรัมแรง
2 mm 483 กรัมแรง 242 กรัมแรง 145 กรัมแรง
3 mm 273 กรัมแรง 137 กรัมแรง 82 กรัมแรง
4 mm 177 กรัมแรง 88 กรัมแรง 53 กรัมแรง
5 mm 110 กรัมแรง 55 กรัมแรง 33 กรัมแรง

  • ความหมายข้อมูล

  • ระยะ
   • หมายถึง การจำลองระยะห่าง ระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กกับเหล็ก
   • 0 mm หมายถึง แม่เหล็กสามารถดูดกันได้โดยตรงโดยไม่มีอะไรกั้น
   • 1 - xx mm หมายถึง การจำลองระยะ โดยการทดสอบ ทางเราใช้เป็นแผ่นพลาสติก เป็นตัวจำลองระยะ
   • ทั้งนี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภานการณ์ต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น
   • ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานแม่เหล็กดูดติดกันสองชิ้น ของกล่องกระดาษ แต่ มีกระดาษกั้นระหว่างแม่เหล็ก หนา 5mm กรณีนี้ แนะนำให้ดูแรงดูดที่ระยะ 5mm ขึ้นไปครับ
  • แรงดูด
   • แรงดูด สูงสุด หมายถึง แรงที่ต้องใช้สูงสุด ในการ ดึงให้แม่เหล็กหลุดออกจากกัน
   • แรงดูด 50% หมายถึง 50% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ เหมาะสำหรับการใช้งานกรณีรับน้ำหนักวัตถุแบบนิ่งๆ ไม่ได้รับแรงอื่นเพิ่ม เช่น
    • ไม่มีการเคลื่อนไหว
    • ไม่มีการสั่นสะเทือน
    • ไม่มีลมพัด
    • ฯลฯ
   • แรงดูด 30% หมายถึง 30% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ ทางเราแนะนำสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่มีแรงอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่เยอะมาก
  • กรัมแรง
   • หมายถึง หน่วยวัด แรง รูปแบบหนึ่ง หรือ gF ( gram force)
   • ทำไม ไม่ใช้คำว่า กรัม เฉยๆ ?
    • เนื่อง จาก กรัม เป็นค่ามวลของวัตถุครับผม
    • กรณีที่ วัตถุ แขวนนิ่งๆ ค่าแรงจะคงที่
    • แต่กรณีที่วัตถุ มีการแกว่ง ค่าแรงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับผม
   • วัตถุหนัก 1,000 กรัม แขวนนิ่งๆ จะมีค่าประมาณ 980 กรัมแรง
  • แบบที่ 1 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • รูปแบบนี้จะมีแรงดูดสูงที่สุด
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • ระยะยิ่งห่าง แรงดูด ยิ่งน้อยลง
    • หากเกิดมุมเอียงในการรับน้ำหนัก แรงดูด ก็จะลดลงเช่นกันครับ
   • ตัวอย่างการใช้งาน
    • แม่เหล็กติ....
  • แบบที่ 2 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวสไลด์
   • รูปแบบนี้แรงดูดจะน้อยกว่าแบบที่ 1 ครับผม
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • พื้นผิวสัมผัสของแม่เหล็ก
  • แบบที่ 3 - แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • การทดสอบของเรา ทดสอบด้วยการใช้ เหล็กแผ่น หนา 2mm
  • แบบที่ 4 - แม่เหล็ก : เหล็ก ไสลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในสไลด์สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด เฉพาะ บริษัท เหล็กดูด จำกัด เท่านั้น