00394-D2010 : แรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

แรงดูดแม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

สินค้า : 00394-D2010
รูปทรง กลม
ขนาด :  20mm x 10mm
ขั้วแม่เหล็ก : แบ่งครึ่งความหนา
Link สินค้า

ระยะ แบบที่ 1 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง แบบที่ 2 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50%
0 mm 12,015 กรัมแรง 9,612 กรัมแรง 6,008 กรัมแรง 4,905 กรัมแรง 3,924 กรัมแรง 2,453 กรัมแรง
1 mm 8,785 กรัมแรง 7,028 กรัมแรง 4,393 กรัมแรง 3,830 กรัมแรง 3,064 กรัมแรง 1,915 กรัมแรง
2 mm 7,000 กรัมแรง 5,600 กรัมแรง 3,500 กรัมแรง 3,245 กรัมแรง 2,596 กรัมแรง 1,623 กรัมแรง
3 mm 5,650 กรัมแรง 4,520 กรัมแรง 2,825 กรัมแรง 2,625 กรัมแรง 2,100 กรัมแรง 1,313 กรัมแรง
4 mm 4,635 กรัมแรง 3,708 กรัมแรง 2,318 กรัมแรง 2,200 กรัมแรง 1,760 กรัมแรง 1,100 กรัมแรง
5 mm 3,870 กรัมแรง 3,096 กรัมแรง 1,935 กรัมแรง 1,835 กรัมแรง 1,465 กรัมแรง 918 กรัมแรง
6 mm 3,285 กรัมแรง 2,628 กรัมแรง 1,643 กรัมแรง 1,570 กรัมแรง 1,256 กรัมแรง 785 กรัมแรง
7 mm 2,715 กรัมแรง 2,172 กรัมแรง 1,358 กรัมแรง 1,285 กรัมแรง 1,028 กรัมแรง 643 กรัมแรง
8 mm 2,355 กรัมแรง 1,884 กรัมแรง 1,178 กรัมแรง 1,085 กรัมแรง 868 กรัมแรง 543 กรัมแรง
9 mm 2,715 กรัมแรง 2,172 กรัมแรง 1,358 กรัมแรง 960 กรัมแรง 768 กรัมแรง 480 กรัมแรง
10 mm 1,760 กรัมแรง 1,408 กรัมแรง 880 กรัมแรง 815 กรัมแรง 652 กรัมแรง 408 กรัมแรง
11 mm 1,550 กรัมแรง 1,240 กรัมแรง 775 กรัมแรง
12 mm 1,355 กรัมแรง 1,084 กรัมแรง 678 กรัมแรง
13 mm 1,220 กรัมแรง 976 กรัมแรง 610 กรัมแรง
14 mm 1,050 กรัมแรง 840 กรัมแรง 525 กรัมแรง
15 mm 900 กรัมแรง 720 กรัมแรง 450 กรัมแรง
16 mm 790 กรัมแรง 632 กรัมแรง 395 กรัมแรง
17 mm 725 กรัมแรง 580 กรัมแรง 363 กรัมแรง
18 mm 655 กรัมแรง 524 กรัมแรง 328 กรัมแรง
19 mm 570 กรัมแรง 456 กรัมแรง 285 กรัมแรง
20 mm 535 กรัมแรง 428 กรัมแรง 268 กรัมแรง
21 mm 465 กรัมแรง 372 กรัมแรง 233 กรัมแรง
22 mm 430 กรัมแรง 344 กรัมแรง 215 กรัมแรง
23 mm 365 กรัมแรง 292 กรัมแรง 183 กรัมแรง
24 mm 340 กรัมแรง 272 กรัมแรง 170 กรัมแรง
25 mm 300 กรัมแรง 240 กรัมแรง 150 กรัมแรง

 

ระยะ แบบที่ 3 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง แบบที่ 4 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50%
0 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

  • ความหมายข้อมูล

  • ระยะ
   • หมายถึง การจำลองระยะห่าง ระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กกับเหล็ก
   • 0 mm หมายถึง แม่เหล็กสามารถดูดกันได้โดยตรงโดยไม่มีอะไรกั้น
   • 1 - xx mm หมายถึง การจำลองระยะ โดยการทดสอบ ทางเราใช้เป็นแผ่นพลาสติก เป็นตัวจำลองระยะ
   • ทั้งนี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภานการณ์ต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น
   • ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานแม่เหล็กดูดติดกันสองชิ้น ของกล่องกระดาษ แต่ มีกระดาษกั้นระหว่างแม่เหล็ก หนา 5mm กรณีนี้ แนะนำให้ดูแรงดูดที่ระยะ 5mm ขึ้นไปครับ
  • แรงดูด
   • แรงดูด สูงสุด หมายถึง แรงที่ต้องใช้สูงสุด ในการ ดึงให้แม่เหล็กหลุดออกจากกัน
   • แรงดูด 50% หมายถึง 50% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ เหมาะสำหรับการใช้งานกรณีรับน้ำหนักวัตถุแบบนิ่งๆ ไม่ได้รับแรงอื่นเพิ่ม เช่น
    • ไม่มีการเคลื่อนไหว
    • ไม่มีการสั่นสะเทือน
    • ไม่มีลมพัด
    • ฯลฯ
   • แรงดูด 30% หมายถึง 30% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ ทางเราแนะนำสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่มีแรงอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่เยอะมาก
  • กรัมแรง
   • หมายถึง หน่วยวัด แรง รูปแบบหนึ่ง หรือ gF ( gram force)
   • ทำไม ไม่ใช้คำว่า กรัม เฉยๆ ?
    • เนื่อง จาก กรัม เป็นค่ามวลของวัตถุครับผม
    • กรณีที่ วัตถุ แขวนนิ่งๆ ค่าแรงจะคงที่
    • แต่กรณีที่วัตถุ มีการแกว่ง ค่าแรงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับผม
   • วัตถุหนัก 1,000 กรัม แขวนนิ่งๆ จะมีค่าประมาณ 980 กรัมแรง
  • แบบที่ 1 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • รูปแบบนี้จะมีแรงดูดสูงที่สุด
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • ระยะยิ่งห่าง แรงดูด ยิ่งน้อยลง
    • หากเกิดมุมเอียงในการรับน้ำหนัก แรงดูด ก็จะลดลงเช่นกันครับ
   • ตัวอย่างการใช้งาน
    • แม่เหล็กติ....
  • แบบที่ 2 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวสไลด์
   • รูปแบบนี้แรงดูดจะน้อยกว่าแบบที่ 1 ครับผม
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • พื้นผิวสัมผัสของแม่เหล็ก
  • แบบที่ 3 - แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • การทดสอบของเรา ทดสอบด้วยการใช้ เหล็กแผ่น หนา 2mm
  • แบบที่ 4 - แม่เหล็ก : เหล็ก ไสลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในสไลด์


สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด เฉพาะ บริษัท เหล็กดูด จำกัด เท่านั้น