00392-D2005 : แรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

แรงดูดแม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

สินค้า : 00392-D2005
รูปทรง กลมแบน
ขนาด : 20mm x 5mm
ขั้วแม่เหล็ก : แบ่งครึ่งความหนา
Link สินค้าwww.lekd.co/p00392

www.lekd.co/p00392
ระยะ แบบที่ 1 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง แบบที่ 2 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30%
0 mm 6,872 กรัมแรง 3,436 กรัมแรง 2,062 กรัมแรง 2,708 กรัมแรง 1,354 กรัมแรง 813 กรัมแรง
1 mm 4,642 กรัมแรง 2,321 กรัมแรง 1,393 กรัมแรง 1,972 กรัมแรง 986 กรัมแรง 592 กรัมแรง
2 mm 3,509 กรัมแรง 1,754 กรัมแรง 1,053 กรัมแรง 1,585 กรัมแรง 793 กรัมแรง 476 กรัมแรง
3 mm 2,705 กรัมแรง 1,353 กรัมแรง 812 กรัมแรง 1,252 กรัมแรง 626 กรัมแรง 376 กรัมแรง
4 mm 2,192 กรัมแรง 1,096 กรัมแรง 658 กรัมแรง 1,035 กรัมแรง 518 กรัมแรง 311 กรัมแรง
5 mm 1,779 กรัมแรง 889 กรัมแรง 534 กรัมแรง 855 กรัมแรง 428 กรัมแรง 287 กรัมแรง
6 mm 1,465 กรัมแรง 733 กรัมแรง 440 กรัมแรง 705 กรัมแรง 353 กรัมแรง 212 กรัมแรง
7 mm 1,215 กรัมแรง 608 กรัมแรง 365 กรัมแรง 628 กรัมแรง 314 กรัมแรง 189 กรัมแรง
8 mm 1,022 กรัมแรง 511 กรัมแรง 307 กรัมแรง 505 กรัมแรง 253 กรัมแรง 152 กรัมแรง
9 mm 879 กรัมแรง 439 กรัมแรง 264 กรัมแรง 445 กรัมแรง 223 กรัมแรง 134 กรัมแรง
10 mm 722 กรัมแรง 361 กรัมแรง 217 กรัมแรง 375 กรัมแรง 188 กรัมแรง 113 กรัมแรง
11 mm 625 กรัมแรง 313 กรัมแรง 188 กรัมแรง 325 กรัมแรง 163 กรัมแรง 98 กรัมแรง
12 mm 535 กรัมแรง 268 กรัมแรง 161 กรัมแรง 275 กรัมแรง 138 กรัมแรง 83 กรัมแรง
13 mm 469 กรัมแรง 234 กรัมแรง 141 กรัมแรง 235 กรัมแรง 118 กรัมแรง 71 กรัมแรง
14 mm 395 กรัมแรง 198 กรัมแรง 119 กรัมแรง 125 กรัมแรง 63 กรัมแรง 38 กรัมแรง
15 mm 352 กรัมแรง 176 กรัมแรง 106 กรัมแรง
16 mm 309 กรัมแรง 154 กรัมแรง 93 กรัมแรง
17 mm 265 กรัมแรง 133 กรัมแรง 80 กรัมแรง
18 mm 235 กรัมแรง 118 กรัมแรง 71 กรัมแรง
19 mm 205 กรัมแรง 103 กรัมแรง 62 กรัมแรง
20 mm 182 กรัมแรง 91 กรัมแรง 55 กรัมแรง
21 mm 162 กรัมแรง 81 กรัมแรง 49 กรัมแรง
22 mm 142 กรัมแรง 71 กรัมแรง 43 กรัมแรง
23 mm 112 กรัมแรง 56 กรัมแรง 34 กรัมแรง

 

www.lekd.co/p00392
ระยะ แบบที่ 3 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง แบบที่ 4 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50%
0 mm 6,489 กรัมแรง 3,244 กรัมแรง 1,947 กรัมแรง 985 กรัมแรง 493 กรัมแรง 296 กรัมแรง
1 mm 3,282 กรัมแรง 1,641 กรัมแรง 985 กรัมแรง 265 กรัมแรง 133 กรัมแรง 80 กรัมแรง
2 mm 2,075 กรัมแรง 1,038 กรัมแรง 623 กรัมแรง 165 กรัมแรง 83 กรัมแรง 50 กรัมแรง
3 mm 1,352 กรัมแรง 676 กรัมแรง 406 กรัมแรง 108 กรัมแรง 54 กรัมแรง 33 กรัมแรง
4 mm 965 กรัมแรง 483 กรัมแรง 290 กรัมแรง
5 mm 682 กรัมแรง 341 กรัมแรง 205 กรัมแรง
6 mm 495 กรัมแรง 248 กรัมแรง 149 กรัมแรง
7 mm 352 กรัมแรง 176 กรัมแรง 106 กรัมแรง
8 mm 265 กรัมแรง 133 กรัมแรง 80 กรัมแรง
9 mm 212 กรัมแรง 106 กรัมแรง 64 กรัมแรง
10 mm 162 กรัมแรง 81 กรัมแรง 49 กรัมแรง
11 mm 132 กรัมแรง 66 กรัมแรง 40 กรัมแรง

  • ความหมายข้อมูล

  • ระยะ
   • หมายถึง การจำลองระยะห่าง ระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กกับเหล็ก
   • 0 mm หมายถึง แม่เหล็กสามารถดูดกันได้โดยตรงโดยไม่มีอะไรกั้น
   • 1 - xx mm หมายถึง การจำลองระยะ โดยการทดสอบ ทางเราใช้เป็นแผ่นพลาสติก เป็นตัวจำลองระยะ
   • ทั้งนี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภานการณ์ต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น
   • ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานแม่เหล็กดูดติดกันสองชิ้น ของกล่องกระดาษ แต่ มีกระดาษกั้นระหว่างแม่เหล็ก หนา 5mm กรณีนี้ แนะนำให้ดูแรงดูดที่ระยะ 5mm ขึ้นไปครับ
  • แรงดูด
   • แรงดูด สูงสุด หมายถึง แรงที่ต้องใช้สูงสุด ในการ ดึงให้แม่เหล็กหลุดออกจากกัน
   • แรงดูด 50% หมายถึง 50% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ เหมาะสำหรับการใช้งานกรณีรับน้ำหนักวัตถุแบบนิ่งๆ ไม่ได้รับแรงอื่นเพิ่ม เช่น
    • ไม่มีการเคลื่อนไหว
    • ไม่มีการสั่นสะเทือน
    • ไม่มีลมพัด
    • ฯลฯ
   • แรงดูด 30% หมายถึง 30% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ ทางเราแนะนำสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่มีแรงอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่เยอะมาก
  • กรัมแรง
   • หมายถึง หน่วยวัด แรง รูปแบบหนึ่ง หรือ gF ( gram force)
   • ทำไม ไม่ใช้คำว่า กรัม เฉยๆ ?
    • เนื่อง จาก กรัม เป็นค่ามวลของวัตถุครับผม
    • กรณีที่ วัตถุ แขวนนิ่งๆ ค่าแรงจะคงที่
    • แต่กรณีที่วัตถุ มีการแกว่ง ค่าแรงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับผม
   • วัตถุหนัก 1,000 กรัม แขวนนิ่งๆ จะมีค่าประมาณ 980 กรัมแรง
  • แบบที่ 1 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • รูปแบบนี้จะมีแรงดูดสูงที่สุด
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • ระยะยิ่งห่าง แรงดูด ยิ่งน้อยลง
    • หากเกิดมุมเอียงในการรับน้ำหนัก แรงดูด ก็จะลดลงเช่นกันครับ
   • ตัวอย่างการใช้งาน
    • แม่เหล็กติ....
  • แบบที่ 2 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวสไลด์
   • รูปแบบนี้แรงดูดจะน้อยกว่าแบบที่ 1 ครับผม
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • พื้นผิวสัมผัสของแม่เหล็ก
  • แบบที่ 3 - แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • การทดสอบของเรา ทดสอบด้วยการใช้ เหล็กแผ่น หนา 2mm
  • แบบที่ 4 - แม่เหล็ก : เหล็ก ไสลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในสไลด์


สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด เฉพาะ บริษัท เหล็กดูด จำกัด เท่านั้น