00376-D1503 : แรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

แรงดูดแม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

สินค้า : 00376-D1503
รูปทรง กลมแบน
ขนาด : 15mm x 3mm
ขั้วแม่เหล็ก : แบ่งครึ่งความหนา
Link สินค้า

ระยะ แบบที่ 1 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง แบบที่ 2 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30%
0 mm 2,957 กรัมแรง 1,478 กรัมแรง 887 กรัมแรง 1,129 กรัมแรง 564 กรัมแรง 339 กรัมแรง
1 mm 1,647 กรัมแรง 823 กรัมแรง 494 กรัมแรง 665 กรัมแรง 333 กรัมแรง 200 กรัมแรง
2 mm 1,127 กรัมแรง 563 กรัมแรง 338 กรัมแรง 495 กรัมแรง 248 กรัมแรง 149 กรัมแรง
3 mm 803 กรัมแรง 402 กรัมแรง 241 กรัมแรง 355 กรัมแรง 178 กรัมแรง 107 กรัมแรง
4 mm 613 กรัมแรง 307 กรัมแรง 184 กรัมแรง 295 กรัมแรง 148 กรัมแรง 89 กรัมแรง
5 mm 470 กรัมแรง 235 กรัมแรง 141 กรัมแรง 245 กรัมแรง 123 กรัมแรง 74 กรัมแรง
6 mm 380 กรัมแรง 190 กรัมแรง 114 กรัมแรง 179 กรัมแรง 89 กรัมแรง 54 กรัมแรง
7 mm 303 กรัมแรง 152 กรัมแรง 91 กรัมแรง 112 กรัมแรง 56 กรัมแรง 34 กรัมแรง
8 mm 247 กรัมแรง 123 กรัมแรง 74 กรัมแรง
9 mm 193 กรัมแรง 97 กรัมแรง 58 กรัมแรง
10 mm 167 กรัมแรง 83 กรัมแรง 50 กรัมแรง
11 mm 130 กรัมแรง 65 กรัมแรง 39 กรัมแรง
12 mm 110 กรัมแรง 55 กรัมแรง 33 กรัมแรง

 

ระยะ แบบที่ 3 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง แบบที่ 4 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30%
0 mm 2,887 กรัมแรง 1,443 กรัมแรง 866 กรัมแรง 529 กรัมแรง 264 กรัมแรง 159 กรัมแรง
1 mm 1,040 กรัมแรง 520 กรัมแรง 312 กรัมแรง 102 กรัมแรง 51 กรัมแรง 31 กรัมแรง
2 mm 607 กรัมแรง 303 กรัมแรง 182 กรัมแรง
3 mm 343 กรัมแรง 172 กรัมแรง 103 กรัมแรง
4 mm 237 กรัมแรง 118 กรัมแรง 71 กรัมแรง
5 mm 160 กรัมแรง 80 กรัมแรง 48 กรัมแรง
6 mm 107 กรัมแรง 53 กรัมแรง 32 กรัมแรง

  • ความหมายข้อมูล

  • ระยะ
   • หมายถึง การจำลองระยะห่าง ระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กกับเหล็ก
   • 0 mm หมายถึง แม่เหล็กสามารถดูดกันได้โดยตรงโดยไม่มีอะไรกั้น
   • 1 - xx mm หมายถึง การจำลองระยะ โดยการทดสอบ ทางเราใช้เป็นแผ่นพลาสติก เป็นตัวจำลองระยะ
   • ทั้งนี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภานการณ์ต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น
   • ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานแม่เหล็กดูดติดกันสองชิ้น ของกล่องกระดาษ แต่ มีกระดาษกั้นระหว่างแม่เหล็ก หนา 5mm กรณีนี้ แนะนำให้ดูแรงดูดที่ระยะ 5mm ขึ้นไปครับ
  • แรงดูด
   • แรงดูด สูงสุด หมายถึง แรงที่ต้องใช้สูงสุด ในการ ดึงให้แม่เหล็กหลุดออกจากกัน
   • แรงดูด 50% หมายถึง 50% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ เหมาะสำหรับการใช้งานกรณีรับน้ำหนักวัตถุแบบนิ่งๆ ไม่ได้รับแรงอื่นเพิ่ม เช่น
    • ไม่มีการเคลื่อนไหว
    • ไม่มีการสั่นสะเทือน
    • ไม่มีลมพัด
    • ฯลฯ
   • แรงดูด 30% หมายถึง 30% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ ทางเราแนะนำสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่มีแรงอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่เยอะมาก
  • กรัมแรง
   • หมายถึง หน่วยวัด แรง รูปแบบหนึ่ง หรือ gF ( gram force)
   • ทำไม ไม่ใช้คำว่า กรัม เฉยๆ ?
    • เนื่อง จาก กรัม เป็นค่ามวลของวัตถุครับผม
    • กรณีที่ วัตถุ แขวนนิ่งๆ ค่าแรงจะคงที่
    • แต่กรณีที่วัตถุ มีการแกว่ง ค่าแรงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับผม
   • วัตถุหนัก 1,000 กรัม แขวนนิ่งๆ จะมีค่าประมาณ 980 กรัมแรง
  • แบบที่ 1 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • รูปแบบนี้จะมีแรงดูดสูงที่สุด
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • ระยะยิ่งห่าง แรงดูด ยิ่งน้อยลง
    • หากเกิดมุมเอียงในการรับน้ำหนัก แรงดูด ก็จะลดลงเช่นกันครับ
   • ตัวอย่างการใช้งาน
    • แม่เหล็กติ....
  • แบบที่ 2 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวสไลด์
   • รูปแบบนี้แรงดูดจะน้อยกว่าแบบที่ 1 ครับผม
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • พื้นผิวสัมผัสของแม่เหล็ก
  • แบบที่ 3 - แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • การทดสอบของเรา ทดสอบด้วยการใช้ เหล็กแผ่น หนา 2mm
  • แบบที่ 4 - แม่เหล็ก : เหล็ก ไสลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในสไลด์


สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด เฉพาะ บริษัท เหล็กดูด จำกัด เท่านั้น