00375-D3005 : แรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

แรงดูดแม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

สินค้า : 00375-D3005
รูปทรง กลมแบน
ขนาด :  30mm x 5mm
ขั้วแม่เหล็ก : แบ่งครึ่งความหนา
Link สินค้า

00375-D3005
ระยะ แบบที่ 1 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง แบบที่ 2 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30%
0 mm 10,697 กรัมแรง 5,348 กรัมแรง 3,209 กรัมแรง
1 mm 7,417 กรัมแรง 3,708 กรัมแรง 2,225 กรัมแรง
2 mm 5,867 กรัมแรง 2,933 กรัมแรง 1,760 กรัมแรง
3 mm 4,663 กรัมแรง 2,332 กรัมแรง 1,399 กรัมแรง
4 mm 3,937 กรัมแรง 1,968 กรัมแรง 1,181 กรัมแรง
5 mm 3,313 กรัมแรง 1,657 กรัมแรง 994 กรัมแรง
6 mm 2,853 กรัมแรง 1,427 กรัมแรง 856 กรัมแรง
7 mm 2,450 กรัมแรง 1,225 กรัมแรง 735 กรัมแรง
8 mm 2,133 กรัมแรง 1,067 กรัมแรง 640 กรัมแรง
9 mm 1,900 กรัมแรง 950 กรัมแรง 570 กรัมแรง
10 mm 1,647 กรัมแรง 823 กรัมแรง 494 กรัมแรง
11 mm 1,460 กรัมแรง 730 กรัมแรง 438 กรัมแรง
12 mm 1,293 กรัมแรง 647 กรัมแรง 388 กรัมแรง
13 mm 1,160 กรัมแรง 580 กรัมแรง 348 กรัมแรง
14 mm 1,047 กรัมแรง 523 กรัมแรง 314 กรัมแรง
15 mm 930 กรัมแรง 465 กรัมแรง 279 กรัมแรง
16 mm 840 กรัมแรง 420 กรัมแรง 252 กรัมแรง
17 mm 767 กรัมแรง 383 กรัมแรง 230 กรัมแรง
18 mm 690 กรัมแรง 345 กรัมแรง 207 กรัมแรง
19 mm 623 กรัมแรง 312 กรัมแรง 187 กรัมแรง
20 mm 570 กรัมแรง 285 กรัมแรง 171 กรัมแรง
21 mm 517 กรัมแรง 258 กรัมแรง 155 กรัมแรง
22 mm 470 กรัมแรง 235 กรัมแรง 141 กรัมแรง
23 mm 413 กรัมแรง 207 กรัมแรง 124 กรัมแรง
24 mm 380 กรัมแรง 190 กรัมแรง 114 กรัมแรง
25 mm 360 กรัมแรง 180 กรัมแรง 108 กรัมแรง
26 mm 337 กรัมแรง 168 กรัมแรง 101 กรัมแรง
27 mm 300 กรัมแรง 150 กรัมแรง 90 กรัมแรง
28 mm 273 กรัมแรง 137 กรัมแรง 82 กรัมแรง
29 mm 263 กรัมแรง 132 กรัมแรง 79 กรัมแรง
30 mm 240 กรัมแรง 120 กรัมแรง 72 กรัมแรง
31 mm 220 กรัมแรง 110 กรัมแรง 66 กรัมแรง
32 mm 200 กรัมแรง 100 กรัมแรง 60 กรัมแรง

 

ระยะ แบบที่ 3 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง แบบที่ 4 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50%
0 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

  • ความหมายข้อมูล

  • ระยะ
   • หมายถึง การจำลองระยะห่าง ระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กกับเหล็ก
   • 0 mm หมายถึง แม่เหล็กสามารถดูดกันได้โดยตรงโดยไม่มีอะไรกั้น
   • 1 - xx mm หมายถึง การจำลองระยะ โดยการทดสอบ ทางเราใช้เป็นแผ่นพลาสติก เป็นตัวจำลองระยะ
   • ทั้งนี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภานการณ์ต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น
   • ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานแม่เหล็กดูดติดกันสองชิ้น ของกล่องกระดาษ แต่ มีกระดาษกั้นระหว่างแม่เหล็ก หนา 5mm กรณีนี้ แนะนำให้ดูแรงดูดที่ระยะ 5mm ขึ้นไปครับ
  • แรงดูด
   • แรงดูด สูงสุด หมายถึง แรงที่ต้องใช้สูงสุด ในการ ดึงให้แม่เหล็กหลุดออกจากกัน
   • แรงดูด 50% หมายถึง 50% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ เหมาะสำหรับการใช้งานกรณีรับน้ำหนักวัตถุแบบนิ่งๆ ไม่ได้รับแรงอื่นเพิ่ม เช่น
    • ไม่มีการเคลื่อนไหว
    • ไม่มีการสั่นสะเทือน
    • ไม่มีลมพัด
    • ฯลฯ
   • แรงดูด 30% หมายถึง 30% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ ทางเราแนะนำสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่มีแรงอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่เยอะมาก
  • กรัมแรง
   • หมายถึง หน่วยวัด แรง รูปแบบหนึ่ง หรือ gF ( gram force)
   • ทำไม ไม่ใช้คำว่า กรัม เฉยๆ ?
    • เนื่อง จาก กรัม เป็นค่ามวลของวัตถุครับผม
    • กรณีที่ วัตถุ แขวนนิ่งๆ ค่าแรงจะคงที่
    • แต่กรณีที่วัตถุ มีการแกว่ง ค่าแรงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับผม
   • วัตถุหนัก 1,000 กรัม แขวนนิ่งๆ จะมีค่าประมาณ 980 กรัมแรง
  • แบบที่ 1 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • รูปแบบนี้จะมีแรงดูดสูงที่สุด
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • ระยะยิ่งห่าง แรงดูด ยิ่งน้อยลง
    • หากเกิดมุมเอียงในการรับน้ำหนัก แรงดูด ก็จะลดลงเช่นกันครับ
   • ตัวอย่างการใช้งาน
    • แม่เหล็กติ....
  • แบบที่ 2 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวสไลด์
   • รูปแบบนี้แรงดูดจะน้อยกว่าแบบที่ 1 ครับผม
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • พื้นผิวสัมผัสของแม่เหล็ก
  • แบบที่ 3 - แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • การทดสอบของเรา ทดสอบด้วยการใช้ เหล็กแผ่น หนา 2mm
  • แบบที่ 4 - แม่เหล็ก : เหล็ก ไสลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในสไลด์แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes