00366-B202003 : แรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

สินค้า : 00366-B202003
รูปทรง สี่เหลี่ยมจตุรัส
ขนาด :  20mm x 20mm x 3mm
ขั้วแม่เหล็ก : แบ่งครึ่งความหนา
Link สินค้า

00366-B202003
ระยะ แบบที่ 1 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง แบบที่ 2 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30%
0 mm 5,080 กรัมแรง 2,504 กรัมแรง 1,524 กรัมแรง 1,625 กรัมแรง 813 กรัมแรง 488 กรัมแรง
1 mm 3,100 กรัมแรง 1,550 กรัมแรง 930 กรัมแรง 1,142 กรัมแรง 571 กรัมแรง 343 กรัมแรง
2 mm 2,263 กรัมแรง 1,132 กรัมแรง 679 กรัมแรง 878 กรัมแรง 439 กรัมแรง 264 กรัมแรง
3 mm 1,720 กรัมแรง 860 กรัมแรง 515 กรัมแรง 702 กรัมแรง 351 กรัมแรง 211 กรัมแรง
4 mm 1,360 กรัมแรง 680 กรัมแรง 408 กรัมแรง 602 กรัมแรง 301 กรัมแรง 181 กรัมแรง
5 mm 1,097 กรัมแรง 548 กรัมแรง 329 กรัมแรง 508 กรัมแรง 254 กรัมแรง  กรัมแรง153
6 mm 903 กรัมแรง 452 กรัมแรง 271 กรัมแรง 412 กรัมแรง 206 กรัมแรง 124 กรัมแรง
7 mm 750 กรัมแรง 375 กรัมแรง 225 กรัมแรง 352 กรัมแรง 176 กรัมแรง 106 กรัมแรง
8 mm 637 กรัมแรง 318 กรัมแรง 191 กรัมแรง 322 กรัมแรง 161 กรัมแรง 97 กรัมแรง
9 mm 553 กรัมแรง 277 กรัมแรง 166 กรัมแรง 272 กรัมแรง 136 กรัมแรง 82 กรัมแรง
10 mm 467 กรัมแรง 233 กรัมแรง 140 กรัมแรง 215 กรัมแรง 108 กรัมแรง 65 กรัมแรง
11 mm 410 กรัมแรง 205 กรัมแรง 123 กรัมแรง 185 กรัมแรง 93 กรัมแรง 56 กรัมแรง
12 mm 350 กรัมแรง 175 กรัมแรง 105 กรัมแรง 135 กรัมแรง 68 กรัมแรง 41 กรัมแรง
13 mm 303 กรัมแรง 152 กรัมแรง 91 กรัมแรง 115 กรัมแรง 58 กรัมแรง 35 กรัมแรง
14 mm 260 กรัมแรง 130 กรัมแรง 78 กรัมแรง
15 mm 227 กรัมแรง 113 กรัมแรง 68 กรัมแรง
16 mm 200 กรัมแรง 100 กรัมแรง 60 กรัมแรง
17 mm 177 กรัมแรง 88 กรัมแรง 53 กรัมแรง
18 mm 160 กรัมแรง 80 กรัมแรง 48 กรัมแรง
19 mm 143 กรัมแรง 72 กรัมแรง 43 กรัมแรง
20 mm 130 กรัมแรง 65 กรัมแรง 39 กรัมแรง
21 mm 117 กรัมแรง 58 กรัมแรง 35 กรัมแรง
22 mm 107 กรัมแรง 53 กรัมแรง 32 กรัมแรง
23 mm 100 กรัมแรง 50 กรัมแรง 30 กรัมแรง

 

00366-B202003
ระยะ แบบที่ 3 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง แบบที่ 4 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30%
0 mm 5,047 กรัมแรง 2,523 กรัมแรง 1,514 กรัมแรง
1 mm 2,147 กรัมแรง 1,073 กรัมแรง 644 กรัมแรง
2 mm 1,303 กรัมแรง 652 กรัมแรง 391 กรัมแรง
3 mm 843 กรัมแรง 422 กรัมแรง 253 กรัมแรง
4 mm 587 กรัมแรง 293 กรัมแรง 176 กรัมแรง
5 mm 430 กรัมแรง 215 กรัมแรง 129 กรัมแรง
6 mm 323 กรัมแรง 162 กรัมแรง 97 กรัมแรง
7 mm 230 กรัมแรง 115 กรัมแรง 69 กรัมแรง
8 mm 180 กรัมแรง 90 กรัมแรง 54 กรัมแรง
9 mm 140 กรัมแรง 70 กรัมแรง 42 กรัมแรง
10 mm 110 กรัมแรง 55 กรัมแรง 33 กรัมแรง

  • ความหมายข้อมูล

  • ระยะ
   • หมายถึง การจำลองระยะห่าง ระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กกับเหล็ก
   • 0 mm หมายถึง แม่เหล็กสามารถดูดกันได้โดยตรงโดยไม่มีอะไรกั้น
   • 1 - xx mm หมายถึง การจำลองระยะ โดยการทดสอบ ทางเราใช้เป็นแผ่นพลาสติก เป็นตัวจำลองระยะ
   • ทั้งนี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภานการณ์ต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น
   • ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานแม่เหล็กดูดติดกันสองชิ้น ของกล่องกระดาษ แต่ มีกระดาษกั้นระหว่างแม่เหล็ก หนา 5mm กรณีนี้ แนะนำให้ดูแรงดูดที่ระยะ 5mm ขึ้นไปครับ
  • แรงดูด
   • แรงดูด สูงสุด หมายถึง แรงที่ต้องใช้สูงสุด ในการ ดึงให้แม่เหล็กหลุดออกจากกัน
   • แรงดูด 50% หมายถึง 50% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ เหมาะสำหรับการใช้งานกรณีรับน้ำหนักวัตถุแบบนิ่งๆ ไม่ได้รับแรงอื่นเพิ่ม เช่น
    • ไม่มีการเคลื่อนไหว
    • ไม่มีการสั่นสะเทือน
    • ไม่มีลมพัด
    • ฯลฯ
   • แรงดูด 30% หมายถึง 30% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ ทางเราแนะนำสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่มีแรงอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่เยอะมาก
  • กรัมแรง
   • หมายถึง หน่วยวัด แรง รูปแบบหนึ่ง หรือ gF ( gram force)
   • ทำไม ไม่ใช้คำว่า กรัม เฉยๆ ?
    • เนื่อง จาก กรัม เป็นค่ามวลของวัตถุครับผม
    • กรณีที่ วัตถุ แขวนนิ่งๆ ค่าแรงจะคงที่
    • แต่กรณีที่วัตถุ มีการแกว่ง ค่าแรงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับผม
   • วัตถุหนัก 1,000 กรัม แขวนนิ่งๆ จะมีค่าประมาณ 980 กรัมแรง
  • แบบที่ 1 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • รูปแบบนี้จะมีแรงดูดสูงที่สุด
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • ระยะยิ่งห่าง แรงดูด ยิ่งน้อยลง
    • หากเกิดมุมเอียงในการรับน้ำหนัก แรงดูด ก็จะลดลงเช่นกันครับ
   • ตัวอย่างการใช้งาน
    • แม่เหล็กติ....
  • แบบที่ 2 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวสไลด์
   • รูปแบบนี้แรงดูดจะน้อยกว่าแบบที่ 1 ครับผม
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • พื้นผิวสัมผัสของแม่เหล็ก
  • แบบที่ 3 - แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • การทดสอบของเรา ทดสอบด้วยการใช้ เหล็กแผ่น หนา 2mm
  • แบบที่ 4 - แม่เหล็ก : เหล็ก ไสลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในสไลด์


 

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes