00342-B502510 : แรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

แรงดูดแม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

สินค้า : 00342-B502510
ขนาด : 50mm x 25mm x 10mm
ขั้วแม่เหล็ก : แบ่งครึ่งความหนา
Link สินค้า

ระยะ แบบที่ 1 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง แบบที่ 2 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50%
0 mm 32,265 กรัมแรง 25,812 กรัมแรง 16,133 กรัมแรง 14,890 กรัมแรง 11,912 กรัมแรง 7,445 กรัมแรง
1 mm 25,340 กรัมแรง 20,272 กรัมแรง 12,670 กรัมแรง 12,280 กรัมแรง 9,824 กรัมแรง 6,140 กรัมแรง
2 mm 21,272 กรัมแรง 17,017 กรัมแรง 10,636 กรัมแรง 11,065 กรัมแรง 8,852 กรัมแรง 5,533 กรัมแรง
3 mm 17,823 กรัมแรง 14,259 กรัมแรง 8,912 กรัมแรง 9,632 กรัมแรง 7,705 กรัมแรง 4,816 กรัมแรง
4 mm 15,458 กรัมแรง 12,367 กรัมแรง 7,729 กรัมแรง 8,547 กรัมแรง 6,837 กรัมแรง 4,273 กรัมแรง
5 mm 13,463 กรัมแรง 10,771 กรัมแรง 6,732 กรัมแรง 7,725 กรัมแรง 6,180 กรัมแรง 3,863 กรัมแรง
6 mm 11,992 กรัมแรง 9,593 กรัมแรง 5,996 กรัมแรง 6,940 กรัมแรง 5,552 กรัมแรง 3,470 กรัมแรง
7 mm 10,458 กรัมแรง 8,367 กรัมแรง 5,229 กรัมแรง 6,317 กรัมแรง 5,053 กรัมแรง 3,158 กรัมแรง
8 mm 9,397 กรัมแรง 7,517 กรัมแรง 4,698 กรัมแรง 5,672 กรัมแรง 4,537 กรัมแรง 2,836 กรัมแรง
9 mm 8,488 กรัมแรง 6,791 กรัมแรง 4,244 กรัมแรง 5,073 กรัมแรง 4,059 กรัมแรง 2,537 กรัมแรง
10 mm 7,505 กรัมแรง 6,004 กรัมแรง 3,753 กรัมแรง 4,467 กรัมแรง 3,573 กรัมแรง 2,233 กรัมแรง
11 mm 6,818 กรัมแรง 5,455 กรัมแรง 3,409 กรัมแรง 4,060 กรัมแรง 3,248 กรัมแรง 2,030 กรัมแรง
12 mm 6,133 กรัมแรง 4,907 กรัมแรง 3,067 กรัมแรง 3,558 กรัมแรง 2,847 กรัมแรง 1,779 กรัมแรง
13 mm 5,557 กรัมแรง 4,445 กรัมแรง 2,778 กรัมแรง 3,278 กรัมแรง 2,623 กรัมแรง 1,639 กรัมแรง
14 mm 5,065 กรัมแรง 4,052 กรัมแรง 2,533 กรัมแรง
15 mm 4,620 กรัมแรง 3,696 กรัมแรง 2,310 กรัมแรง

 

ระยะ แบบที่ 3 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง แบบที่ 4 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50%
0 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

  • ความหมายข้อมูล

  • ระยะ
   • หมายถึง การจำลองระยะห่าง ระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กกับเหล็ก
   • 0 mm หมายถึง แม่เหล็กสามารถดูดกันได้โดยตรงโดยไม่มีอะไรกั้น
   • 1 - xx mm หมายถึง การจำลองระยะ โดยการทดสอบ ทางเราใช้เป็นแผ่นพลาสติก เป็นตัวจำลองระยะ
   • ทั้งนี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภานการณ์ต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น
   • ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานแม่เหล็กดูดติดกันสองชิ้น ของกล่องกระดาษ แต่ มีกระดาษกั้นระหว่างแม่เหล็ก หนา 5mm กรณีนี้ แนะนำให้ดูแรงดูดที่ระยะ 5mm ขึ้นไปครับ
  • แรงดูด
   • แรงดูด สูงสุด หมายถึง แรงที่ต้องใช้สูงสุด ในการ ดึงให้แม่เหล็กหลุดออกจากกัน
   • แรงดูด 50% หมายถึง 50% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ เหมาะสำหรับการใช้งานกรณีรับน้ำหนักวัตถุแบบนิ่งๆ ไม่ได้รับแรงอื่นเพิ่ม เช่น
    • ไม่มีการเคลื่อนไหว
    • ไม่มีการสั่นสะเทือน
    • ไม่มีลมพัด
    • ฯลฯ
   • แรงดูด 30% หมายถึง 30% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ ทางเราแนะนำสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่มีแรงอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่เยอะมาก
  • กรัมแรง
   • หมายถึง หน่วยวัด แรง รูปแบบหนึ่ง หรือ gF ( gram force)
   • ทำไม ไม่ใช้คำว่า กรัม เฉยๆ ?
    • เนื่อง จาก กรัม เป็นค่ามวลของวัตถุครับผม
    • กรณีที่ วัตถุ แขวนนิ่งๆ ค่าแรงจะคงที่
    • แต่กรณีที่วัตถุ มีการแกว่ง ค่าแรงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับผม
   • วัตถุหนัก 1,000 กรัม แขวนนิ่งๆ จะมีค่าประมาณ 980 กรัมแรง
  • แบบที่ 1 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • รูปแบบนี้จะมีแรงดูดสูงที่สุด
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • ระยะยิ่งห่าง แรงดูด ยิ่งน้อยลง
    • หากเกิดมุมเอียงในการรับน้ำหนัก แรงดูด ก็จะลดลงเช่นกันครับ
   • ตัวอย่างการใช้งาน
    • แม่เหล็กติ....
  • แบบที่ 2 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวสไลด์
   • รูปแบบนี้แรงดูดจะน้อยกว่าแบบที่ 1 ครับผม
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • พื้นผิวสัมผัสของแม่เหล็ก
  • แบบที่ 3 - แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • การทดสอบของเรา ทดสอบด้วยการใช้ เหล็กแผ่น หนา 2mm
  • แบบที่ 4 - แม่เหล็ก : เหล็ก ไสลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในสไลด์


สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด เฉพาะ บริษัท เหล็กดูด จำกัด เท่านั้น