00341-B201005 : แรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

สินค้า : 00341-B201005
รูปทรง สี่เหลี่ยม
ขนาด :  20mm x 10mm x 5mm
ขั้วแม่เหล็ก : แบ่งครึ่งความหนา
Link สินค้า

00341-B201005
ระยะ แบบที่ 1 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง แบบที่ 2 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30%
0 mm 5,720 กรัมแรง 2,860 กรัมแรง 1,716 กรัมแรง 2,658 กรัมแรง 1,329 กรัมแรง 797 กรัมแรง
1 mm 3,607 กรัมแรง 1,803 กรัมแรง 1,082 กรัมแรง 1,924 กรัมแรง 962 กรัมแรง 577 กรัมแรง
2 mm 2,583 กรัมแรง 1,292 กรัมแรง 775 กรัมแรง 1,491 กรัมแรง 746 กรัมแรง 447 กรัมแรง
3 mm 1,893 กรัมแรง 947 กรัมแรง 568 กรัมแรง 1,131 กรัมแรง 566 กรัมแรง 339 กรัมแรง
4 mm 1,480 กรัมแรง 740 กรัมแรง 444 กรัมแรง 891 กรัมแรง 446 กรัมแรง 267 กรัมแรง
5 mm 1,157 กรัมแรง 578 กรัมแรง 347 กรัมแรง 708 กรัมแรง 354 กรัมแรง 212 กรัมแรง
6 mm 913 กรัมแรง 457 กรัมแรง 274 กรัมแรง 558 กรัมแรง 279 กรัมแรง 167 กรัมแรง
7 mm 737 กรัมแรง 368 กรัมแรง 221 กรัมแรง 451 กรัมแรง 226 กรัมแรง 135 กรัมแรง
8 mm 600 กรัมแรง 300 กรัมแรง 180 กรัมแรง 378 กรัมแรง 189 กรัมแรง 113 กรัมแรง
9 mm 500 กรัมแรง 250 กรัมแรง 150 กรัมแรง
10 mm 413 กรัมแรง 207 กรัมแรง 124 กรัมแรง
11 mm 347 กรัมแรง 173 กรัมแรง 104 กรัมแรง

 

00341-B201005
ระยะ แบบที่ 3 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง แบบที่ 4 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 50% แรงดูด 30%
0 mm 5,357 กรัมแรง 2,678 กรัมแรง 1,607 กรัมแรง 1,284 กรัมแรง 642 กรัมแรง 385 กรัมแรง
1 mm 2,553 กรัมแรง 1,227 กรัมแรง 766 กรัมแรง 318 กรัมแรง 159 กรัมแรง 95 กรัมแรง
2 mm 1,463 กรัมแรง 732 กรัมแรง 439 กรัมแรง
3 mm 897 กรัมแรง 448 กรัมแรง 269 กรัมแรง
4 mm 597 กรัมแรง 298 กรัมแรง 179 กรัมแรง
5 mm 410 กรัมแรง 205 กรัมแรง 123 กรัมแรง

  • ความหมายข้อมูล

  • ระยะ
   • หมายถึง การจำลองระยะห่าง ระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กกับเหล็ก
   • 0 mm หมายถึง แม่เหล็กสามารถดูดกันได้โดยตรงโดยไม่มีอะไรกั้น
   • 1 - xx mm หมายถึง การจำลองระยะ โดยการทดสอบ ทางเราใช้เป็นแผ่นพลาสติก เป็นตัวจำลองระยะ
   • ทั้งนี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภานการณ์ต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น
   • ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานแม่เหล็กดูดติดกันสองชิ้น ของกล่องกระดาษ แต่ มีกระดาษกั้นระหว่างแม่เหล็ก หนา 5mm กรณีนี้ แนะนำให้ดูแรงดูดที่ระยะ 5mm ขึ้นไปครับ
  • แรงดูด
   • แรงดูด สูงสุด หมายถึง แรงที่ต้องใช้สูงสุด ในการ ดึงให้แม่เหล็กหลุดออกจากกัน
   • แรงดูด 50% หมายถึง 50% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ เหมาะสำหรับการใช้งานกรณีรับน้ำหนักวัตถุแบบนิ่งๆ ไม่ได้รับแรงอื่นเพิ่ม เช่น
    • ไม่มีการเคลื่อนไหว
    • ไม่มีการสั่นสะเทือน
    • ไม่มีลมพัด
    • ฯลฯ
   • แรงดูด 30% หมายถึง 30% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ ทางเราแนะนำสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่มีแรงอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่เยอะมาก
  • กรัมแรง
   • หมายถึง หน่วยวัด แรง รูปแบบหนึ่ง หรือ gF ( gram force)
   • ทำไม ไม่ใช้คำว่า กรัม เฉยๆ ?
    • เนื่อง จาก กรัม เป็นค่ามวลของวัตถุครับผม
    • กรณีที่ วัตถุ แขวนนิ่งๆ ค่าแรงจะคงที่
    • แต่กรณีที่วัตถุ มีการแกว่ง ค่าแรงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับผม
   • วัตถุหนัก 1,000 กรัม แขวนนิ่งๆ จะมีค่าประมาณ 980 กรัมแรง
  • แบบที่ 1 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • รูปแบบนี้จะมีแรงดูดสูงที่สุด
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • ระยะยิ่งห่าง แรงดูด ยิ่งน้อยลง
    • หากเกิดมุมเอียงในการรับน้ำหนัก แรงดูด ก็จะลดลงเช่นกันครับ
   • ตัวอย่างการใช้งาน
    • แม่เหล็กติ....
  • แบบที่ 2 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวสไลด์
   • รูปแบบนี้แรงดูดจะน้อยกว่าแบบที่ 1 ครับผม
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • พื้นผิวสัมผัสของแม่เหล็ก
  • แบบที่ 3 - แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • การทดสอบของเรา ทดสอบด้วยการใช้ เหล็กแผ่น หนา 2mm
  • แบบที่ 4 - แม่เหล็ก : เหล็ก ไสลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในสไลด์

 

สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด เฉพาะ บริษัท เหล็กดูด จำกัด เท่านั้น