00317-B301005 : แรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

แรงดูดแม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

สินค้า : 00317-B301005
รูปทรง สี่เหลี่ยม
ขนาด :  30mm x 10mm x 5mm
ขั้วแม่เหล็ก : แบ่งครึ่งความหนา
Link สินค้า

ระยะ แบบที่ 1 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง แบบที่ 2 – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50%
0 mm 8,200 กรัมแรง 6,560 กรัมแรง 4,100 กรัมแรง 3,985 กรัมแรง 3,188 กรัมแรง 1,993 กรัมแรง
1 mm 5,250 กรัมแรง 4,200 กรัมแรง 2,625 กรัมแรง 3,000 กรัมแรง 2,400 กรัมแรง 1,500 กรัมแรง
2 mm 3,790 กรัมแรง 3,032 กรัมแรง 1,895 กรัมแรง 2,350 กรัมแรง 1,880 กรัมแรง 1,175 กรัมแรง
3 mm 2,820 กรัมแรง 2,256 กรัมแรง 1,410 กรัมแรง 1,760 กรัมแรง 1,408 กรัมแรง 880 กรัมแรง
4 mm 2,165 กรัมแรง 1,732 กรัมแรง 1,083 กรัมแรง 1,400 กรัมแรง 1,120 กรัมแรง 700 กรัมแรง
5 mm 1,700 กรัมแรง 1,360 กรัมแรง 850 กรัมแรง 1,100 กรัมแรง 888 กรัมแรง 555 กรัมแรง
6 mm 1,355 กรัมแรง 1,084 กรัมแรง 678 กรัมแรง 880 กรัมแรง 704 กรัมแรง 440 กรัมแรง
7 mm 1,070 กรัมแรง 856 กรัมแรง 535 กรัมแรง 705 กรัมแรง 564 กรัมแรง 353 กรัมแรง
8 mm 880 กรัมแรง 704 กรัมแรง 440 กรัมแรง 560 กรัมแรง 448 กรัมแรง 280 กรัมแรง
9 mm 720 กรัมแรง 576 กรัมแรง 360 กรัมแรง 475 กรัมแรง 380 กรัมแรง 238 กรัมแรง
10 mm 600 กรัมแรง 480 กรัมแรง 300 กรัมแรง 375 กรัมแรง 300 กรัมแรง 188 กรัมแรง
11 mm 500 กรัมแรง 400 กรัมแรง 250 กรัมแรง 315 กรัมแรง 252 กรัมแรง 158 กรัมแรง
12 mm 400 กรัมแรง 320 กรัมแรง 200 กรัมแรง 260 กรัมแรง 208 กรัมแรง 130 กรัมแรง
13 mm 340 กรัมแรง 272 กรัมแรง 170 กรัมแรง
14 mm 285 กรัมแรง 228 กรัมแรง 143 กรัมแรง

 

ระยะ แบบที่ 3 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง แบบที่ 4 – แม่เหล็ก : เหล็ก แนวสไลด์
แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50% แรงดูด สูงสุด แรงดูด 80% แรงดูด 50%
0 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

  • ความหมายข้อมูล

  • ระยะ
   • หมายถึง การจำลองระยะห่าง ระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กกับเหล็ก
   • 0 mm หมายถึง แม่เหล็กสามารถดูดกันได้โดยตรงโดยไม่มีอะไรกั้น
   • 1 - xx mm หมายถึง การจำลองระยะ โดยการทดสอบ ทางเราใช้เป็นแผ่นพลาสติก เป็นตัวจำลองระยะ
   • ทั้งนี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภานการณ์ต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น
   • ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานแม่เหล็กดูดติดกันสองชิ้น ของกล่องกระดาษ แต่ มีกระดาษกั้นระหว่างแม่เหล็ก หนา 5mm กรณีนี้ แนะนำให้ดูแรงดูดที่ระยะ 5mm ขึ้นไปครับ
  • แรงดูด
   • แรงดูด สูงสุด หมายถึง แรงที่ต้องใช้สูงสุด ในการ ดึงให้แม่เหล็กหลุดออกจากกัน
   • แรงดูด 50% หมายถึง 50% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ เหมาะสำหรับการใช้งานกรณีรับน้ำหนักวัตถุแบบนิ่งๆ ไม่ได้รับแรงอื่นเพิ่ม เช่น
    • ไม่มีการเคลื่อนไหว
    • ไม่มีการสั่นสะเทือน
    • ไม่มีลมพัด
    • ฯลฯ
   • แรงดูด 30% หมายถึง 30% ของค่า แรงดูด สูงสุด สำหรับค่านี้ ทางเราแนะนำสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่มีแรงอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่เยอะมาก
  • กรัมแรง
   • หมายถึง หน่วยวัด แรง รูปแบบหนึ่ง หรือ gF ( gram force)
   • ทำไม ไม่ใช้คำว่า กรัม เฉยๆ ?
    • เนื่อง จาก กรัม เป็นค่ามวลของวัตถุครับผม
    • กรณีที่ วัตถุ แขวนนิ่งๆ ค่าแรงจะคงที่
    • แต่กรณีที่วัตถุ มีการแกว่ง ค่าแรงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับผม
   • วัตถุหนัก 1,000 กรัม แขวนนิ่งๆ จะมีค่าประมาณ 980 กรัมแรง
  • แบบที่ 1 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • รูปแบบนี้จะมีแรงดูดสูงที่สุด
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • ระยะยิ่งห่าง แรงดูด ยิ่งน้อยลง
    • หากเกิดมุมเอียงในการรับน้ำหนัก แรงดูด ก็จะลดลงเช่นกันครับ
   • ตัวอย่างการใช้งาน
    • แม่เหล็กติ....
  • แบบที่ 2 - แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ แม่เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวสไลด์
   • รูปแบบนี้แรงดูดจะน้อยกว่าแบบที่ 1 ครับผม
   • แรงดูดจะลดลงตามปัจจัยดังนี้
    • พื้นผิวสัมผัสของแม่เหล็ก
  • แบบที่ 3 - แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในแนวตรง หรือ แนวดิ่ง
   • การทดสอบของเรา ทดสอบด้วยการใช้ เหล็กแผ่น หนา 2mm
  • แบบที่ 4 - แม่เหล็ก : เหล็ก ไสลด์
   • หมายถึง รูปแบบการดูดกัน ระหว่าง แม่เหล็ก กับ เหล็ก
   • ซึ่งรับแรงในสไลด์


สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด เฉพาะ บริษัท เหล็กดูด จำกัด เท่านั้น