แรงดูดแม่เหล็กแบบที่ 4 – แม่เหล็ก + เหล็ก แนวสไลด์

มีคลิปตัวอย่าง การทดสอบ ด้านล่าง

  • แบบที่ 4 : แม่เหล็ก + แม่เหล็ก แนวสไลด์

    • หมายถึง การที่ แม่เหล็ก ดูดกับ แผ่นเหล็ก
    • ในการทดสอบ จะใช้แผ่นเหล็ก หนา 2mm
    • ซึ่งรับแรงในแนวตรง เช่น
      • รับแรงในแนวสไลด์

เลือกดูข้อมูล ตามระยะ

ระยะ 0mm ระยะ 1mm ระยะ 2mm
ระยะ 3mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes