ฐานข้อมูลแรงดูด
แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด
www.lekdood.co.th
 • วิธีใช้เว็บ แรงดูดแม่เหล็ก

  • ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้แม่เหล็กทำอะไร ?
  • เป็นแรงดูดแบบไหน ?
  • ระยะเท่าไร (เช่น แม่เหล็กดูดผ่านวัสดุ) ?
  • ปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องคำนึง เช่น
   • โดนลมพัดไหม ?
   • มีการแกว่งไหม ?
  • แรงดูดต่ำสุดที่โอเคคือเท่าไร ?

เลือกแบบที่ 1-4 > เลือกระยะ > เลือกแรงดูด > ดูสินค้า


 • 1.กรัมแรง คืออะไร ?

  • กรัม คือ ค่ามวลของวัตถุ มีค่าคงที่ (ถ้าวัตถุไม่เปลี่ยนรูป)
  • วัตถุ 1 ชิ้น จะมีค่าแรงต่างกันขึ้นอยู่กับค่า ความเร่ง ที่กระทำต่อวัตถุ เช่น
   • วัตถุ 1,000 กรัม แขวนนิ่งๆ จะมีค่าเท่ากับ 980 กรัมแรง (มาจากค่าความเร่ง จากแรงดึงดูดของโลก ประมาณ 9.8 m/s²)
   • แต่ถ้า วัตถุ 1,000 กรัม ถูกเพิ่มแรง เช่น ถูกขว้าง , ตี , ลมพัด ค่าแรงก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้ มากกว่าการแขวนหรือตั้งวะตถุเฉยๆ
  • จึงเป็นที่มาของการใช้ค่า กรัมแรง เป็นหน่วยวัด ค่าแรงดูดแม่เหล็ก
  • เพราะถ้าบอกว่า แม่เหล็กมีแรงดูด 1000 กรัม แต่เมื่อใช้งานจริงกับวัตถุ 1,000 กรัม แต่รับแรงลมเพิ่ม ก็มีโอกาสที่แม่เหล็กไม่สามารถรับน้ำหนักได้
  • แต่กรณีที่บอกค่าเป็น หน่วยแรง คือ กรัมแรง จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าในการใช้ในการคำนวณหาแม่เหล็กที่เหมาะสมกับงานได้ดีกว่าครับ
  • สรุป ถ้าลูกค้าต้องการแม่เหล็กที่รับน้ำหนักวัตถุได้ ต้องคำนึงถึงด้วยว่า วัตถุนั้นแขวนนิ่งๆ หรือ มีแรงอื่นมากระทำเพิ่มด้วยไหม เช่น
   • ลมพัด
   • ถูกแกว่ง เป็นต้น

 • 2.ความหมายของค่าต่างๆ

  • 2.1ค่าแรงดูดสูงสุด หรือ แรงดึงหลุด
   • คือ ค่าแรง ที่ใช้ในการดึงให้แม่เหล็ก ในการทดสอบแบบต่างๆ หลุดออกจากกัน
  • 2.2 ค่าแรง 50%
   • คือ ค่า 50% ของ ค่าแรงดูดสูงสุด
   • ซึ่งเป็นค่าที่แนะนำสำหรับการใช้งาน ในการรับแรง เช่น การติดแม่เหล็กเพื่อแขวนวัตถุ เป็นต้น
  • 2.3 ค่าแรง 30%
   • เช่นเดียวกับ ค่าแรง 50%
   • แต่เป็นค่าที่น้อยกว่า ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแรงในการรับแรง สำหรับการใช้งานมากขึ้น
  • สรุป ค่า 50% 30%
   • เป็นค่าที่ทางเรา ทำการคำนวณเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเลือกใช้งานของลูกค้าครับ
   • โดยลูกค้าสามารถใช้ค่าอัตราอื่นๆได้ ตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านได้เลยครับ
  • 2.4 ระยะแรงดูด
   • คือการจำลอง ระยะการดูด โดยมีวัสดุกั้น
   • เช่น การใช้งานจริง แม่เหล็กดูดกันผ่านกระดาษ หนา 1มม. แนะนำให้ดูด ฐานข้อมูลที่ระยะ มม. เป็นต้น
   • ยิ่งหนาเยอะ(แม่เหล็กดูดห่างกัน) แรงดูดยิ่งน้อยลง

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes