หน้าแรก

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม
โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด
www.lekdood.co.th
www.lekd.co/line

แบบที่ 1 – แรงดูด แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
แบบที่ 2 – แรงดูด แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
แบบที่ 3 – แรงดูด แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง
แบบที่ 4 – แรงดูด แม่เหล็ก : เหล็ก แนวสไลด์
แบบที่ 5 – แรงผลัก แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5
ระยะ 0 mm ระยะ 0 mm ระยะ 0 mm ระยะ 0 mm ระยะ 0 mm
ระยะ 1 mm ระยะ 1 mm ระยะ 1 mm ระยะ 1 mm ระยะ 1 mm
ระยะ 2 mm ระยะ 2 mm ระยะ 2 mm ระยะ 2 mm
ระยะ 3 mm ระยะ 3 mm ระยะ 3 mm ระยะ 3 mm
ระยะ 4 mm ระยะ 4 mm ระยะ 4 mm ระยะ 4 mm
ระยะ 5 mm ระยะ 5 mm ระยะ 5 mm ระยะ 5 mm
ระยะ 6 mm ระยะ 6 mm ระยะ 6 mm ระยะ 6 mm
ระยะ 7 mm ระยะ 7 mm ระยะ 7 mm
ระยะ 8 mm ระยะ 8 mm ระยะ 8 mm
ระยะ 9 mm ระยะ 9 mm ระยะ 9 mm
ระยะ 10 mm ระยะ 10 mm ระยะ 10 mm
ระยะ 11 mm ระยะ 11 mm ระยะ 11 mm
ระยะ 12 mm ระยะ 12 mm ระยะ 12 mm
ระยะ 13 mm ระยะ 13 mm ระยะ 13 mm
ระยะ 14 mm ระยะ 14 mm ระยะ 14 mm
ระยะ 15 mm ระยะ 15 mm
ระยะ 16 mm ระยะ 16 mm
ระยะ 17 mm ระยะ 17 mm
ระยะ 18 mm ระยะ 18 mm
ระยะ 19 mm ระยะ 19 mm
ระยะ 20 mm ระยะ 20 mm
ระยะ 21 mm
ระยะ 22 mm
ระยะ 23 mm
ระยะ 24 mm
ระยะ 25 mm
ระยะ 26 mm
ระยะ 27 mm
ระยะ 28 mm
ระยะ 29 mm
ระยะ 30 mm
ระยะ 31 mm
ระยะ 32 mm

สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด เฉพาะ บริษัท เหล็กดูด จำกัด เท่านั้น