หน้าแรก

ฐานข้อมูลแรงดูด
แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม

โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด
www.lekdood.co.th
www.lekd.co/line


แบบที่ 1
แรงดูด แม่เหล็ก : แม่เหล็ก
แนวตรง

ระยะ 0mm ระยะ 1mm ระยะ 2mm
ระยะ 3mm ระยะ 4mm ระยะ 5mm
ระยะ 6mm ระยะ 7mm ระยะ 8mm
ระยะ 9mm ระยะ 10mm ระยะ 11mm
ระยะ 12mm ระยะ 13mm ระยะ 14mm
ระยะ 15mm ระยะ 16mm ระยะ 17mm
ระยะ 18mm ระยะ 19mm ระยะ 20mm
ระยะ 21mm ระยะ 22mm ระยะ 23mm
ระยะ 24mm ระยะ 25mm ระยะ 26mm
ระยะ 27mm ระยะ 28mm ระยะ 29mm
ระยะ 30mm ระยะ 31mm ระยะ 32mm

แบบที่ 2
แรงดูด แม่เหล็ก : แม่เหล็ก
แนวสไลด์

ระยะ 0mm ระยะ 1mm ระยะ 2mm
ระยะ 3mm ระยะ 4mm ระยะ 5mm
ระยะ 6mm ระยะ 7mm ระยะ 8mm
ระยะ 9mm ระยะ 10mm ระยะ 11mm
ระยะ 12mm ระยะ 13mm ระยะ 14mm

 


แบบที่ 3
แรงดูด แม่เหล็ก : เหล็ก
แนวตรง

ระยะ 0mm ระยะ 1mm ระยะ 2mm
ระยะ 3mm ระยะ 4mm ระยะ 5mm
ระยะ 6mm

แบบที่ 4
แรงดูด แม่เหล็ก : เหล็ก
แนวสไลด์

ระยะ 0mm ระยะ 1mm ระยะ 2mm

แบบที่ 5 – แรงผลัก แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง


 

สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด เฉพาะ บริษัท เหล็กดูด จำกัด เท่านั้น